Studiegids

nl en

Paragone: conflict en samenwerking tussen woord en beeld (Intermediaal 1)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Vanaf de klassieke oudheid is er nagedacht over de verschillen en overeenkomsten tussen woord en beeld, vaak uitlopend in de privilegering van het ene medium boven het andere. In dit college zullen zowel belangrijke theoretische teksten als literaire, kunst en filmische praktijken aan bod komen die een reflectie over woord- en beeldrelaties betreffen. Aan bod komen zowel klassieke als moderne auteurs van Horatius tot Barthes, Lessing tot Krauss, Sterne tot Apollinaire, maar ook onderwerpen als: medium specificiteit, intermedialiteit en het ‘post-medium’ tijdperk; allegoriëen, emblemata, en andere vormen van beeldspraak; collage & montage; calligrammen, concrete poëzie, en conceptuele kunst; beeldromans en strips; foto – en filmessays.

Leerdoelen

  • Het verschaffen van een historisch overzicht van de belangrijkste standpunten en reflecties ten aanzien van woord – beeld relaties en verschillen;

  • Het reflecteren over relaties tussen literatuur en visuele kunsten als verschillende, maar niet tegenovergestelde manieren om tekens en betekenis te produceren;

  • Het inzicht krijgen in de retorische kunstgrepen die in de respectievelijke kunstvormen gebruikt worden;

  • Kennismaking met belangrijke theoretische discussies over de receptie van woord en beeld.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en opdrachten.

Literatuur

Wordt bekend gemaakt op Blackboard voor aanvang van module.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Via de docent Dr. E.C.H. de Bruyn

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap