Studiegids

nl en

Modernisme en postmodernisme in cinema

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In dit college bespreken we de relaties tussen Cinema, Modernisme, en Postmodernisme. We zullen daarbij allereerst kijken naar de relatie tussen cinema en moderniteit. Op welke manieren hebben filmmakers geprobeerd om typisch moderne verschijnselen (zoals de metropool, de massa, de ervaring van snelheid, etc.) weer te geven en te becommentariëren? Vervolgens zal de relatie tussen film en de internationale (artistieke en literaire) avant-garde aan de orde komen, en zullen we de vraag stellen of het mogelijk is om te spreken van een ‘modernistische cinema,’ zoals we het ook hebben over ‘modernistische literatuur.’ Wat zijn de kenmerken van een dergelijke ‘modernistische film’? Tenslotte concentreren we ons op het postmodernisme in de cinema. We zullen daarbij uitgebreid kijken naar het gebruik van ironie, pastiche, het hergebruik van genre-elementen, en filmische vormen van intertekstualiteit. Films die aan de orde komen zijn (onder voorbehoud) Regen (Ivens, 1929, La Souriante Madame Beudet (Dulac, 1923), Rashomon (Kurosawa, 1950), l’ Avventura (Antonioni, 1945), Persona (Bergman, 1966), Star Wars (Lucas, 1977) Blade Runner (Scott, 1982), Brazil (Gilliam, 1985), Akira (Otomo, 1988) en eXistenZ (Cronenberg 1999). Onze theoretici zijn o.a.: Simmel, Benjamin, Huyssen, Jameson, Wollen, Kovacs, Verstraten en Friedberg.

Leerdoelen

De student begrijpt de rol van de historische avantgarde, het modernisme en het postmodernisme in de filmgeschiedenis; herkent verschillende (film-)theoretische opvattingen die over deze stromingen bestaan, kan stijlkenmerken, vertelprocédé‘s, en typerende cinematografische technieken van avantgarde, modernisme en postmodernisme benoemen en interpreteren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Midtermpaper en tentamen

Blackboard

Blackboard wordt ingezet ter info aan studenten

Literatuur

Andras Balint Kovacs, Screening Modernism: European Art Cinema, 1950-1980 (Chicago: University of Chicago Press, 2007).
Peter Verstraten, Celluloid Echo’s: Cinema Kruist het Postmodernisme (Nijmegen: Vantilt, 20004).
Artikelen op Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Via de docent Dr. Y. Horsman

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap