Studiegids

nl en

Filmbenaderingen

Vak
2012-2013

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Bij Filmbenaderingen beschouwen we de verscheidenheid aan theoretische inzichten over het medium film. In de periode dat filmwetenschappen zich begon te manifesteren aan de universiteiten – al dan niet in de rol van bijvak – profileerde zij zich als een serieus te nemen discipline door aan te haken bij gevestigde benaderingen. Met name in de jaren zeventig waren structuralisme, semiotiek, apparatus theorie, ideologiekritiek en psychoanalyse zeer prominent in zowel filmcolleges als filmessays. In deze collegereeks Filmbenaderingen maakt de student ten eerste kennis met de inzichten die het aanzien van het vakgebied gestalte hebben gegeven veelal aan de hand van theoretische teksten, van o.a. Christian Metz, Jean-Louis Baudry, Laura Mulvey. Ten tweede bespreken we hoe de invloed van deze benaderingen heeft doorgewerkt in de filmwetenschap van de laatste twintig jaar. Ten derde relateren we de benaderingen aan een aantal sleutelfilms uit de geschiedenis van de cinema.

Leerdoelen

Kennis van de voornaamste filmwetenschappelijke theorieën, die ieder voor zich een verschillende benadering van het filmische object belichamen; inzicht in de manier waarop die verschillende benaderingen zich historisch hebben ontwikkeld; inzicht in de manier waarop ze zich tot elkaar verhouden

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • take home-tentamen

  • referaat, mondelinge presentatie (verplicht, maar niet meegewogen in cijfer)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen en cursus-documenten

Literatuur

N.b.t.m.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Via de docent dr. P.W.J. Verstraten

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap