Studiegids

nl en

Filmdocumentaire

Vak
2012-2013

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In de loop van tijd hebben zich verhitte debatten afgespeeld over het ‘documentaire’ gehalte van film en fotografie. Is er wel zo iets als een puur ‘objectief’ or ‘realistisch’ beeld of zijn alle beelden onderhevig aan een vorm van ‘fictionalisering’? Vandaag is dit debat nog steeds zeer actueel zoals af te lezen is aan de veelvoud van documentaire filmfestivals en de zogeheten ‘documentary turn’ in hedendaagse kunst. Wij zullen dit debat traceren vanaf het begin in de negentiende eeuw en de verschillende theorieën en praktijken van documentaire film en fotografie op een rij zetten.

Leerdoelen

  • Het verschaffen van een historisch overzicht van de belangrijkste standpunten en reflecties ten aanzien van de documentairepraktijk van film en fotografie;

  • Het reflecteren over de verschillen, maar ook de verstrengeling tussen documentaire en fictionele beeldvormen;

  • Het inzicht krijgen in de voornaamste historische en actuele praktijken van de documentairefilm en –fotografie;

  • Kennismaking met belangrijke theoretische, esthetische en politieke discussies over ‘documentaire’ waarheid in de filmische en fotografische media.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Toetsing

Take home-tentamen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en opdrachten.

Literatuur

Wordt bekend gemaakt op Blackboard voor aanvang van module

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Via de docent Dr. E.C.H. de Bruyn

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap