Studiegids

nl en

Stromingen 3: Postmodernisme

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

Postmodernisme is tegelijk een voortzetting van en een afzetten tegen de stroming van het modernisme. Een belangrijk verschil is dat de modernistische kloof tussen hoge en lage cultuur wordt geproblematiseerd in postmoderne teksten. Daarnaast zouden deze teksten zich niet door een typerende en unieke stijl kenmerken, maar opvallen door een allegaartje aan stijlen. Deze twee aspecten hebben postmodernisme ten dele zijn slechte naam bezorgd. Dit college beoogt een tegenwicht te bieden aan deze cultuurpessimistische versie door vooral ook aandacht te besteden aan ‘kritische’ varianten van het postmodernisme. Deze varianten zetten aan tot nadere reflecties op werking en effect van representaties. Deze reflecties maken vertakkingen mogelijk naar taalfilosofie, beeldcultuur, en postkolonialisme aan de hand van romans van o.a. John Banville, Charlotte Mutsaers, J.M. Coetzee. Tevens bestuderen we beeldende kunst, film en fotografie. In dit college zal het niet gaan om hoe het postmodernisme zich binnen specifieke talen of culturen manifesteert maar om de algemene kenmerken ervan.

Leerdoelen

  • Kennis van de historische relatie tussen modernisme en postmodernisme en inzicht in de vormentaal en thematiek van het postmodernisme

  • Kennis van de voornaamste theorieën hierover

  • De mogelijkheid die kennis intermediaal en intercultureel in te zetten

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Referaat (10%), mid-term opdracht (30%), eindwerkstuk (60%)

Blackboard

Informatie, leesmateriaal en discussieform op Blackboard

Literatuur

Reader met artikelen en hoofdstukken over postmodernisme; diverse romans, filmfragmenten, fotografie

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan deze colleges moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem uSis

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

F.W.A. Korsten

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website