Studiegids

nl en

Internationale Economische Betrekkingen

Vak
2012-2013

Omschrijving

De wereld wordt steeds kleiner. De productie van goederen en diensten is zelden nog een louter nationale aangelegenheid. De wereldhandel groeit nog steeds en landen raken steeds meer economisch vervlecht. Daarbij komt dat de financiële stromen over de wereld steeds sneller gaan en zich ook steeds verder vertakken. In de cursus Internationale Economische Betrekkingen bestuderen we de achtergronden voor deze toegenomen wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de wijze waarop het economisch beleid van landen elkaar beïnvloedt en de internationale samenwerking om de toegenomen integratie in goede banen te leiden.

Doelen: 1. De student vertrouwd te maken met de grondslagen van internationaal economische betrekkingen en met de toepassing daarvan in het economisch beleid. 2. Na afronding van de cursus is de student in staat een probleem oplossende analyse maken van mondiale economische problematiek zoals deze zich dagelijks presenteert in het nieuws.

Inhoud: Het vak bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaan we in op de voordelen van internationale handel en de wijze waarop de Wereldhandelsorganisatie (WTO) deze probeert te reguleren. In het tweede deel gaan we in op de financiële betrekkingen tussen landen, die deels voortkomen uit de handelssamenwerking, deels veroorzaakt worden door autonome kapitaalbewegingen.

Onderwijsvormen

Zeven hoorcolleges van 2 uur, 7 opgaven colleges van 2 uur, met aansluitend 1 uur een responsiecollege waarin voor studenten de mogelijkheid bestaat individuele vragen aan de docent te stellen.

Studiematerialen

ONDER VOORBEHOUD: Dominique Salvatore, Introduction to International Economics, second edition, John Wiley and Sons, 2010

Toetsing

Schriftelijk Tentamen
Woensdag 27 maart 2013, 9.00-12.00 uur in USC

Hertentamen
Woensdag 5 juni 2013, 9.00-12.00 uur in USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:
woensdag 6 februari t/m 20 maart, 10.00-13.00 uur, Gorl. 01 (behalve 20 februari KOG A144, 27 februari Gorl. 03)
vrijdag 8 februari t/m 22 maart, 11.00-13.00 uur, Gorl. 03 (behalve 22 februari SC01 en 22 maart KOG C131)

Extra responsiecollege
Dinsdag 28 mei, 13.00-15.00 uur in SB45

Ingangseisen