Studiegids

nl en

Ethische Kwesties in de Wereld Politiek

Vak
2012-2013

Omschrijving

Doelen: 1. Bekend maken met: de meest nijpende morele vragen die op dit moment spelen in de internationale betrekkingen (of op mondiaal niveau); de centrale begrippen die nodig zijn om die vragen te duiden, en de belangrijkste theorieën en argumentatiestrategieën die ontvouwd zijn om die vragen te beantwoorden. 2. Verwerven van vaardigheden voor een adequate behandeling van bovengenoemde morele vragen.

Inhoud: Ethiek is de tak van de filosofie die zich bezighoudt met de (systematische) reflectie op de moraal. De moraal uit de vorige volzin wordt in normatieve zin opgevat, als het geheel van gedragsregels dat zou moeten worden onderschreven door alle rationele personen. Een voorbeeld van een morele vraag is: ‘mag ik iemand martelen om iemand anders leven te redden?’, in zoverre tenminste dat die vraag gaat over de morele toelaatbaarheid van martelen – en niet over de vraag of het mag van je meerdere, van de politiek, of van de wet.

Tijdens de colleges zullen aan de hand van actuele ethische kwesties in de wereldpolitiek (zoals humanitaire interventie, terrorismebestrijding en illegale immigratie) de belangrijkste ethische en politiek filosofische begrippen en theorieën behandeld worden, voor zover daarop van toepassing, zodat de student kennis heeft van deze kwesties en het vermogen er zelfstandig analytisch en systematisch op te reflecteren. Hierbij zal behalve van ethische theorieën (zoals daar zijn bijvoorbeeld het utilisme van Mill of de deontologische ethiek van Kant) ook veelvuldig gebruik worden gemaakt van de politieke filosofie in engere zin (bijvoorbeeld wanneer het gaat over soevereiniteit of democratie).

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Studiematerialen

Bell, Duncan. 2010. Ethics and World Politics. Oxford: Oxford University Press.

Toetsing

Schriftelijk tentamen
Donderdag 30 mei 2013, 9:00-12:00 uur, in USC

Hertentamen
Donderdag 27 juni 2013, 9:00-12:00 uur, in USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden.

Schedule:

Dinsdag 2 april & 7 mei, 13.00-15.00 uur, SA41
Dinsdag 9 april, 13.00-15.00 uur, SC01
Dinsdag 16 & 23 april en 14 mei 13.00-15.00 uur, 1A20
Donderdag 4 april t/m 18 april, 13.00-15.00 uur, 1A20
Donderdag 25 april t/m 23 mei, 13.00-15.00, SB11 (behalve 9 mei Hemelvaart, geen college)