Studiegids

nl en

Philology 3: History of the English Language

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Succesvolle afronding cursussen Filologie 1 en 2 of equivalent daarvan.

Beschrijving

In vervolg op de inleidingen Middel- en Oudengels uit het eerste jaar biedt deze cursus verdieping m.b.t. de studie van de geschiedenis van het Engels vanaf de vroegste tijd tot aan vandaag. Het Oudengels wordt geplaatst in de bredere context van het Indo-Europees, Middelengelse dialectvariatie komt aan de orde, de invloed van de invoering van de drukpers alsmede van de populariteit van Shakespeare op de ontwikkeling van het Engels, het ontstaan van het standaard-Engels en van het Amerikaans als aparte variant van het Engels. De cursus biedt bovendien een kennismaking met gangbare interdisciplinaire benaderingen van de studie van het Engels, t.w. vergelijkende taalkunde, historische sociolinguïstiek, corpuslinguïstiek en normatieve taalkunde. Daarnaast leer je tijdens de cursus werken met de belangrijkste elektronische hulpmiddelen en databases voor het doen van onderzoek naar de geschiedenis van het Engels: het Helsinki Corpus, het Corpus of Old English, het Middle English Compendium, de Paston Letters, het Oxford English Dictionary, Early English Books Online, Eighteenth-Century Collections Online, het concordantieprogramma WordSmith en het Internet. De cursus bouwt voort op vaardigheden opgedaan in de taalkundecursussen van het eerste jaar en wordt gegeven aan de hand van Blackboard.

Leerdoelen

Deze cursus biedt enerzijds verdieping ten opzichte van het filologieonderwijs uit het eerste jaar; anderzijds geeft de cursus een vervolg op de eerdere inleidingen Oud- en Middelengels door de belangrijkste culturele en taalkundige ontwikkelingen uit de Vroeg- en laat-Modernengelse tijd te behandelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de belangrijkste hulpmiddelen bij het bestuderen van de geschiedenis van het Engels, waaronder elektronisch beschikbare woordenboeken, databases, een concordantieprogramma en het Internet. Studenten krijgen bovendien inzicht in een aantal gangbare interdisciplinaire onderzoeksmethoden binnen het vakgebied. Aan het einde van de cursus beschikken studenten over een overzicht van de eigenschappen van de belangrijkste stadia van het Oud-, Middel-,Vroeg- en Laatmoderne Engels en hebben zij vaardigheid in het werken met de meest gebruikte elektronische hulpmiddelen op het vakgebied. Na voltooiing van de cursus zijn studenten goed toegerust voor het volgen van de verdere onderdelen van het filologiecurriculum.

Rooster

The timetable will be available by June 1st on the website

Onderwijsvorm

Werkgroep

Toetsing

Schriftelijk tentamen (80%); twee tussentijdse schriftelijke opdrachten (20%).

Blackboard

Ja, zie Blackboard

Literatuur

  • Mugglestone, Lynda. 2006. The Oxford History of English. Oxford: Oxford University Press (of meest recente paperback editie).

  • Aanvullend leesmateriaal.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, room 103C.