Studiegids

nl en

Literature 3B: British Literature: Eighteenth Century

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Literatuur 1A en literatuur 2 of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

Literatuur 3B is een overzichtscursus in achttiende-eeuwse Britse literatuur. De prosa en poezie zal in verschillende historische en letterkundige contexten worden geplaatst, en besproken worden aan de hand van belangrijke concepten zoals decorum, enlightenment, reason, the self, faith, the public sphere, sensibility, en imagination. Omdat de roman tegenwoordig het dominante literair genre is, wordt er extra aandacht besteed aan de opkomst en ontwikkeling van dit genre in de achttiende eeuw. Daarnaast is er aandacht voor de thematische en stilistische ontwikkeling in de literatuur van het Neoclassicisme via Sensibility naar de Romantiek.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus zullen studenten beschikken over gedegen kennis van, en inzicht in, de belangrijkste genres, thema’s en stilistische aspecten van de achttiende-eeuwse Britse literatuur in verschillende historische contexten; en hebben ze via de essayopdracht hun onderzoeks- en schrijfvaardigheid verder ontwikkeld.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

Een wekelijkse werkcollege van twee uur

Toetsing

Een essay van 1200-1500 woorden met een kleine onderzoekscomponent, gepresenteerd volgens de regels van de MLA stylesheet (20%)
Een mid-term tentamen in de studie/tentamenweek in oktober (40%)
Een end-of-term tentamen in de tentamenweek in december (40%)
Het hertentamen vindt plaats in de hertentamenperiode in januari 2013

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiematerialen en het publiceren van mededelingen mbt de cursus. Zie Blackboard

Literatuur

Daniel Defoe, Robinson Crusoe (Penguin)
Henry Fielding, Joseph Andrews (Oxford World’s Classics)
William Godwin, Caleb Williams (Penguin)
Stephen Greenblatt et al (eds.), The Norton Anthology of English Literature, 8th edition, Vol. I and II; or, Volume C en D (New York/London: Norton, 2005)
Sharon Hamilton, Essential Literary Terms (Norton)
Ann Radcliffe, A Sicilian Romance (Oxford World’s Classics)
Samuel Richardson, Pamela (Oxford World’s Classics)

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, room 103C.