Studiegids

nl en

Literature 3A: The American Renaissance

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Voor studenten Engels: Literatuur 1A en 2 moeten zijn behaald.

Beschrijving

Deze cursus biedt een overzicht van de vroege Amerikaanse literatuur van het begin van de 17e eeuw tot het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog, met nadruk op de bloeiperiode van de zogeheten American Renaissance (1836-1861).
We beginnen deze cursus met het lezen van een aantal Puriteinse teksten en genres en de autobiografie van Benjamin Franklin. De nadruk van deze cursus ligt echter op de zogeheten American Renaissance (1836-1861), de periode waarin de Amerikaanse literatuur een eerste bloeiperiode doormaakte. In 1836 bracht Ralph Waldo Emerson een culturele revolutie teweeg met zijn manifest Nature, dat de bijbel werd van de Amerikaanse Romantiek. Of zij nu volgelingen waren van Emerson of zich tegen hem afzetten, de meeste andere schrijvers en dichters in de kwart eeuw vóór de Burgeroorlog werden sterk beïnvloed door Emersons ideeën. Een aantal werken uit deze periode, bijv. Moby-Dick (1851), Uncle Tom’s Cabin (1852) en de verhalen van Edgar Allan Poe zouden gaan behoren tot de klassieken van de wereldliteratuur, terwijl de dichters Walt Whitman en Emily Dickinson gedichten schreven die hun tijd ver vooruit waren en grote invloed zouden uitoefenen op de moderne poëzie. In deze cursus bestuderen wij de genoemde en andere schrijvers en hun werk niet alleen in hun literair-historische context, maar tevens in de context van de politieke en sociaal-culturele ontwikkelingen van hun tijd, zoals de opkomst van de antislavernij- en de vrouwenrechtenbeweging en een burgerlijke ideologie.

Leerdoelen

  • overzicht van de Amerikaanse literatuur van 1620-1865, met nadruk op de periode 1836-1860

  • inzicht in de plaats van behandelde literaire werken in hun historische context, in intellectuele en literaire stromingen (Puritanisme, Verlichting, Romantiek) en in politieke en maatschappelijke debatten over slavernij, gender en de rol van het individu

  • ontwikkelen kritische en tekst-analytische vaardigheden, zowel mondeling (discussie) als schriftelijk (essay, tentamen)

  • ontwikkelen en toepassen van basale onderzoeksvaardigheden (secundaire bronnen zoeken, gebruiken en documenteren)

  • (verder) ontwikkelen van Engelse spreek- en schrijfvaardigheid

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Midterm schriftelijk tentamen met essayvragen

  • Essay van 1500 woorden

  • Schriftelijk afsluitend tentamen met gesloten vragen (10%) en essay vragen (90%)
    De drie deeltoetsen tellen even zwaar: het eindcijfer is het gemiddelde van de cijfers voor de deeltoetsen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor cursusinformatie, weekrooster met leesopdrachten, study questions, aanbevolen secundaire literatuur, nuttige websites, essay onderwerpen, voorbeeldtentamenvragen, SafeAssignment en communicatie.
Uiterlijk vier weken voor aanvang van de colleges zal de blackboard site voor deze cursus beschikbaar zijn. Studenten dienen zichzelf op Blackboard aan te melden en het weekrooster met leesopdrachten te downloaden. NB: er is een leesopdracht voor de eerste week van college. Zie Blackboard

Literatuur

Norton Anthology of American Literature (NAAL), 7th or 8th ed., vol A and B
Herman Melville, Moby-Dick, Norton Critical Edition, 2nd ed.
Harriet Beecher Stowe, Uncle Tom’s Cabin (Penguin).

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, room 103C.

Opmerkingen

Deze cursus is de eerste van drie overzichtscursussen over de Amerikaanse literatuur, die ook elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden, en sluit aan bij de introductiecursus Amerikanistiek “From Bradford to Obama”. De cursus is tevens verplicht onderdeel van de minor Amerikanistiek