Studiegids

nl en

Language Acquisition 3: Public Speaking in Theory and Practice

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Voldoende cijfer voor Taalvaardigheid 2 of een vergelijkbare uitspraakcursus op propedeuseniveau.

Beschrijving

Voor de meeste mensen is spreken in het openbaar een vaardigheid die noch van nature, noch van harte gaat. De cursus Public speaking in theory and practice is voor een belangrijk deel gewijd aan spreken in het openbaar: de studenten leren in deze cursus een effectieve, d.w.z. overtuigende, presentatie geven over hun vakgebied. Daartoe maken zij kennis met de klassieke retorica (het vinden, structureren, presenteren en beoordelen van argumenten) en met moderne theorieën over argumentatie en spreken in het openbaar, en oefenen zij hun presentatievaardigheden in korte spreekbeurten en debatten. Verder leren de studenten presentaties van anderen (ook van hun medestudenten) te analyseren en constructieve feedback te geven. Tot slot bestudeert zijn ook hun eigen presentaties, waarbij zij probeert door de ogen van het publiek naar zichzelf te kijken.

Leerdoelen

  • ervaring met het geven van een korte mondelinge presentatie in het Engels over uw vakgebied;

  • aantoonbare basiskennis van klassieke en moderne theorieën over retorica, argumentatie en spreken in het openbaar en het vermogen deze kennis toe te passen in de eigen mondelinge presentaties en bij de analyse van de presentaties van anderen.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

1 uur hoorcollege per week tot aan de studieweek; 1 uur werkcollege per week; zelfstandige literatuurstudie voor het tentamen.

Toetsing

  1. Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen over het cursusmateriaal en de hoorcolleges (50%); 2. mondelinge presentaties (50%).

Blackboard

De cursus wordt ondersteund door Blackboard (studiemateriaal, proeftentamen, discussieforum). Zie Blackboard

Literatuur

Public speaking in theory and practice: Texts and assignments (2012). Reader, verkrijgbaar van Blackboard.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, room 103C.