Studiegids

nl en

Literature 4A: The Age of Realism

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Literatuur 1A, 1B en literatuur 2 of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

Na de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-65) beleefde de Verenigde Staten een periode van grote economische en industriële expansie. Miljoenen immigranten uit Europa en Azië kwamen naar de VS, gelokt door de Amerikaanse droom van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht rang of stand. Vervuld van dezelfde droom trokken tegelijkertijd massa’s jonge mensen van het platteland naar steden als Chicago, dat in luttele decennia uitgroeide van gehucht tot metropool. De economische welvaart had echter haar schaduwzijde; het was geen gouden eeuw maar, in de woorden van Mark Twain, een “Gilded Age”: de politiek werd gekenmerkt door corruptie en schandalen en voor velen maakte de Amerikaanse droom plaats voor de harde realiteit van fabrieken en sloppenwijken. De slavernij was weliswaar afgeschaft, maar de invoering van Jim Crow laws beroofde de vrijgekomen zwarte bevolking in het zuiden van haar politieke en burgerrechten. Al deze thema’s komen aan de orde in de literaire werken die we lezen in deze cursus.
De opkomst van de consumptiemaatschappij en massacultuur, ook een belangrijk thema in de literatuur van deze periode, veranderde de literaire smaak en ambities. Vooral de regionale literatuur, nostalgische verhalen over het landelijke New England of de plantages in het “oude” Zuiden, genoot grote populariteit. Tegelijkertijd was er ook, in navolging van de literaire ontwikkelingen in Europa, behoefte aan realistische romans over het alledaagse leven in 19e-eeuwse industriële samenleving. Waarom waren deze genres zo populair? Welke culturele functie hadden zij in een tijd van radicale verandering? In deze cursus zullen we, naast gedichten en een roman over de Amerikaanse Burgeroorlog, een aantal klassieke Amerikaanse realistische en naturalistische romans lezen, maar ook werken van vrouwelijke en zwarte schrijvers die de waarden en conventies van de dominante literaire cultuur ter discussie stellen.

Leerdoelen

 • overzicht van de Amerikaanse literatuur van 1865-1917, met nadruk op de opkomst van het realisme en naturalisme en overgang naar het modernisme

 • inzicht in de wijze waarop de literatuur (vaak kritisch) reflecteert op (cultuur)historische ontwikkelingen en debatten in de tweede helft van de 19e eeuw (over slavernij, de Burgeroorlog, de Reconstruction Era en rassenscheiding; gender en seksualiteit)

 • ontwikkelen en toepassen van kritische en tekst-analytische vaardigheden, zowel mondeling (discussie) als schriftelijk (essay, tentamen)

 • ontwikkelen en toepassen van basale onderzoeksvaardigheden (tenminste vier secundaire bronnen zoeken, gebruiken en correct documenteren)

 • (verder) ontwikkelen van Engelse spreek- en schrijfvaardigheid

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Essay van 2000 woorden

 • Schriftelijk afsluitend tentamen met gesloten vragen (10%) en essay vragen (90%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor cursusinformatie, weekrooster met leesopdrachten, study questions, aanbevolen secundaire literatuur, nuttige websites, essay onderwerpen, voorbeeldtentamenvragen, SafeAssignment en communicatie.
Uiterlijk vier weken voor aanvang van de colleges zal de blackboard site voor deze cursus beschikbaar zijn. Studenten dienen zichzelf op Blackboard aan te melden en het weekrooster met leesopdrachten te downloaden. NB: er is een leesopdracht voor de eerste collegeweek. Zie Blackboard

Literatuur

 • Norton Anthology of American Literature (NAAL), 7th or 8th ed. vol. C. (voor Huck Finn, The Awakening, “The Yellow Wallpaper,” and other stories and poems)

 • Stephen Crane, The Red Badge of Courage (Penguin)

 • Edith Wharton, The House of Mirth (Penguin)

 • Theodore Dreiser, Sister Carrie (Penguin).

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, room 103C.

Opmerkingen

Deze cursus is de tweede van drie overzichtscursussen over de Amerikaanse literatuur (Lit3a, Lit4a en Lit5a), die ook elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden. De cursus is tevens een keuzecursus in de minor Amerikanistiek.