Studiegids

nl en

Literature 5A: American Literature, 1917 to the present

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Literatuur 1A, 1B, 2 en 3 of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

Deze cursus geeft een overzicht van de 20e-eeuwse Amerikaanse literatuur tot heden. Hoewel de VS pas in 1917 deelnam aan de oorlog, was de Eerste Wereldoorlog een keerpunt in de Amerikaanse cultuur. De “Great War” maakte een eind aan de gevestigde orde en veroorzaakte een gevoel van zowel vervreemding als bevrijding. Als reactie op de wijdverspreide culturele ontheemding kenmerkt het literaire werk van jonge Amerikaanse schrijvers als T.S. Eliot, Cather, Hemingway, Fitzgerald en Faulkner zich enerzijds door een verlangen naar de waarden en tradities van een “verloren” westerse beschaving. Anderzijds greep deze generatie Amerikaanse schrijvers de gelegenheid aan om te breken met sociale en literaire conventies en te zoeken naar vernieuwende literaire vormen en technieken, “to make it new.” De wisselwerking tussen traditie en vernieuwing en het doorbreken van nationale én esthetische grenzen waren typerend voor het modernisme, een beweging waaraan Amerikaanse schrijvers en kunstenaars een belangrijke bijdrage leverden. De opkomst van een counter-culture, feminisme, postmodernisme en multiculturalisme na de Tweede Wereldoorlog vormden een belangrijke kritische reactie tegen het modernisme, maar bouwden niettemin voort op de modernistische thematiek en experimentele literaire technieken. Naoorlogse minority writers leggen bijvoorbeeld getuigenis af van hun “vergeten” geschiedenis en culturele erfenis en vormen aldus een kritische stroming binnen de postmoderne literatuur, maar zijn qua thematiek en verteltechniek sterk beïnvloed door modernistische schrijvers als Faulkner en Hemingway. Ook de film als culturele tekst, de recente post-9/11 literatuur en de postmoderne graphic novel komen aan de orde.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus: – Heeft de student inzicht in (de samenhang tussen) de belangrijkste literaire stromingen in de 20e-eeuwse Amerikaanse literatuur tot heden. – Kan de student twintigste-eeuwse Amerikaanse literatuur plaatsen in de context van ontwikkelingen in de Amerikaanse maatschappij en de wereld in het algemeen en culturele debatten in de VS. – Kan de student tekstanalytische vaardigheden toepassen, ook op media zoals de film, tv-serie en nieuwe genres als de graphic novel.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Een essay van 2000 woorden (25%), een groepspresentatie (25%) en een schriftelijk tentamen (50%).

Blackboard

Uiterlijk twee weken voor aanvang van de colleges zal de blackboard site voor deze cursus beschikbaar zijn. Daarop kan men o.a. het weekrooster van de cursus vinden. Studenten dienen zichzelf op Blackboard aan te melden. Zie Blackboard

Literatuur

Norton Anthology of American Literature (NAAL), 7th or 8th ed. volumes D and E (Norton)
Ernest Hemingway, The Sun Also Rises (Scribner)
Ralph Ellison, Invisible Man (Penguin)
Betty Friedan, The Feminine Mystique (Norton)
Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas (Vintage).
Toni Morrison, Beloved (Penguin).
Sandra Cisneros, The House On Mango Street (Vintage).
Art Spiegelman, Maus I: A Survivor’s Tale (Pantheon)
Jonathan Safran Foer, Extremely Loud and Incredibly Close (Penguin).
Matthew Weiner et al., Mad Men season 1 (DVD 2007)

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen Deze cursus is de laatste van drie overzichtscursussen over de Amerikaanse literatuur, maar kan ook afzonderlijk gevolgd worden.