Studiegids

nl en

Literature 5C: Literary Theories: Approaches to the Study of Literature

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Literatuur 1A, 1B, 2 en 3 of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

Deze cursus vormt een inleiding tot een aantal invloedrijke twintigste-eeuwse theorieën over de bestudering van literatuur, van het vroeg twintigste-eeuwse formalisme tot recente scholen als het new historicism en cultural studies. De cursus kent twee doeleinden. Enerzijds zullen de studenten een aantal belangrijke theoretische teksten bestuderen. Anderzijds zullen zij leren om theoretische inzichten te gebruiken bij hun analyses van literaire teksten (namelijk Shakespeares King Lear, Jean Rhys’ Wide Sargasso Sea en enkele kortere teksten). Sommige van de teksten die we zullen lezen zijn niet eenvoudig. De studenten zullen daarom over een open geest moeten beschikken, en dienen bereid te zijn om zich complex materiaal eigen te maken.

Leerdoelen

Tijdens deze cursus doen de studenten basiskennis op van de geschiedenis van de literatuurwetenschappelijke theorievorming. Aan het eind van de cursus kunnen zij een aantal belangrijke theoretische begrippen uit de wetenschappelijke literatuurstudie hanteren, en hebben zij zich een aantal nieuwe gereedschappen eigengemaakt voor het analyseren van literaire teksten. Verder schrijven zij een essay dieper waarin ze dieper ingaan op twee theoretische benaderingen, die zij tevens toepassen op een in de cursus behandeld literair werk.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

2 uur werkcollege per week

Toetsing

Mondeling referaat (15%), paper (40%), schriftelijk examen (45%).

Blackboard

Ja: opdrachten, cursusinformatie e.d. zal via Blackboard beschikbaar zijn. Zie Blackboard

Literatuur

Julie Rivkin and Michael Ryan (eds.), Literary Theory: An Anthology (Oxford: Blackwell, 2004), 2nd edition. Paperback.
Hans Bertens, Literary Theory: The Basics (London: Routledge, 2001).
William Shakespeare, King Lear, ed. R. A. Foakes (Arden Shakespeare, Third Series). Paperback. ISBN 1903436591.
Jean Rhys, Wide Sargasso Sea (Penguin, 2004).

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.