Studiegids

nl en

Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Linguistics 2/ Taalkunde 2 moet zijn behaald.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we de structuur van het hedendaags Engels met behulp van een recent model van de generatieve syntaxis. We bekijken de structuur van enkele constructies in detail, en daarbij zullen we ook kijken naar de veranderingen die hebben plaatsgevonden in de geschiedenis van deze constructies, door ze te vergelijken met hun vroeg-moderne tegenhangers. Soms zullen we ook verwijzen naar verwante structuren in andere talen.
Aansluiting bij Linguistics 2 voor wie geïnteresseerd is in syntaxis; bij Philology 6 (Shakespeare and Early Modern English) voor wie geïnteresseerd is in Shakespeare.

Leerdoelen

Studenten leren enige belangrijke concepten, methoden en doelen van de theoretische taalkunde. Zij kunnen deze toepassen op modern Engels. Tevens verwerven zij enig inzicht in vroegere taalvormen.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege (1 uur pw)

  • Werkcollege (1 uur pw)

Toetsing

Schrijfopdracht tijdens de cursus (30%); schriftelijk tentamen (70%)

Blackboard

Nee

Literatuur

nader te bepalen

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.