Studiegids

nl en

Linguistics 5: The Phonology of English syllables and sounds

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Studenten moeten Taalkunde 1 en 4 (of vergelijkbare cursussen) succesvol hebben afgerond.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we de relatie tussen fonetische en fonologische aspecten van het Engels, voortbouwend op de stof die we in Taalkunde 1 en Taalkunde 4 hebben behandeld. De aandacht gaat vooral uit naar de interne structuur van spraakklanken, die we inzichtelijk maken door middel van allofonische transcripties, en die we analyseren met behulp van distinctieve kenmerken en vanuit het oogpunt van de autosegmentele fonologie.

Leerdoelen

De student beschikt over een gedegen kennis van de allofonische eigenschappen van Engelse spraakklanken en beschikt over een basiskennis van de fonologische representatie van segmenten en segmentele processen zoals assimilatie.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met open vragen (80%), essay (20%)

Blackboard

Het cursusprogramma verschijnt tzt op blackboard. Zie Blackboard

Literatuur

We maken gebruik van dezelfde boeken die we in Taalkunde 1 en 4 hebben gebruikt:

Giegerich, Heinz (1992). English Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Collins, Beverley & Inger M. Mees (1999). The Phonetics of English and Dutch (4th revised edition). Leiden: Brill (PED).

Collins, Beverley & Inger M. Mees (1998). Working with the Phonetics of English and Dutch (4th revised edn). Leiden: Brill (WPED).

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.