Studiegids

nl en

Philology 6: Old English Literature and Culture

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Succesvolle afronding cursussen Filologie 1, 2 en 3 of equivalent daarvan.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op Filologie 2. We lezen en bestuderen en vertalen een aantal literaire en non-literaire teksten in combinatie met achtergrondliteratuur. Al doende verkrijgen we een dieper inzicht in een breed spectrum van aspecten van de Angelsaksische cultuur die nog niet, of slechts terloops, aan de orde zijn geweest. Tot de onderwerpen die besproken worden horen vete en verzoening, held en/of heilige, feit of propaganda, de materiële cultuur (archeologie en paleografie), oraliteit en verschriftelijking.

Leerdoelen

  • grondige kennis van de hoogtepunten van de Oudengelse literatuur (proza en poëzie) en van de relevante culturele geschiedenis van Angelsaksisch Engeland.

  • vertrouwdheid met de diverse genres en interpretatiemethoden.

  • vaardigheid om Oudengels op een gevorderd niveau te vertalen.
    Na succesvolle voltooiing van de cursus is de student goed toegerust om een B.A.-werkstuk te schrijven en een cursus Oudengels op M.A.-niveau te volgen.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

Toetsing

Schriftelijk tentamen: vertaling 30%, literatuur en cultuur 70%.

Blackboard

Ja, zie Blackboard

Literatuur

  • Malcom Godden and Michael Lapidge, eds., The Cambridge Companion to Old English Literature, (Cambridge: CUP).

  • James Campbell, ed., The Anglo-Saxons (Penguin Books, 1991).

  • Aanvullend leesmateriaal via Blackboard.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.