Studiegids

nl en

Philology 6: Middle English Literature and Culture

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Succesvolle voltooiing van Philology 1, 2 and 3, of gelijksoortige cursussen.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op Philology 1 en biedt een overzicht van de Middelengelse literatuur (12e t/m 14e eeuw), maar zonder Chaucer ; propagandistische kroniek, ernstig godsdienstig onderricht, opwindende ridderroman, lyrische poëzie, fantastische fabel, prikkelende fabliau, hoogdravende allegorie, levendig toneel. Alle teksten worden in het origineel gelezen, maar zijn voorzien van kantglossen. Na korte hoorcollege-achtige inleidingen op de prille volkstalige literatuur geplaatst in culturele en historische context, volgen er tijdens het werkcollege vertalingen, interpretaties en discussies naar aanleiding van de gelezen teksten.

Leerdoelen

 • Vaardigheid in het vertalen van Middelengels in diverse dialecten

 • Bekwaamheid in het interpreteren van representatieve teksten van de diverse middeleeuwse literaire tegen hun cultureel-historische achtergrond

 • Bedrevenheid in mondelingen discussie en schriftelijke analyse van Middelengelse teksten

 • Ervaring met het lezen van elementaire secundaire bronnen.
  Succesvolle voltooiing van de cursus stelt de student in staat een B.A.-werkstuk over een Middelengels onderwerp te schrijven alsook een cursus Middelengels op M.A.-niveau te volgen.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

Werkgroep

Toetsing

Twee essays gedurende de cursus, waaruit ook bekendheid met de achtergrond moet blijken, alsmedeeen geschreven toets bestaande uit een “ongeziene”vertaling; elk van deze onderdelen telt voor een-derde van het eindcijfer.

Blackboard

Ja, zie Blackboard

Literatuur

 • Elaine Treharne, ed., Old and Middle English c. 890 – c. 1400: An Anthology, Third Edition, Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.

 • The Riverside Chaucer, ed. Larry D. Benson, Oxford University Press paperback, 1988 or later editions.

 • The Norton Anthology of English Literature, 8th edition, 2006, Volume I or Volume A.

 • N.H.G.E. Veldhoen & H. Aertsen, eds., Companion to Early Middle English Literature, Third edition, Amsterdam: V.U. University Press, 2009.

 • Supplementary background material via Blackboard.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.