Studiegids

nl en

Philology 6: Late Modern English

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Succesvolle afronding cursussen Filologie 1, 2 en 3 of equivalent daarvan.

Beschrijving

Brieven, dagboeken, memoires, getuigenverklaringen, recepten en kranten: dit zijn allemaal verschillende teksttypen die elk hun eigen taalgebruik hebben. In deze cursus gaan we al dit soort teksten lezen om het laatmoderne Engels in kaart te brengen zoals dat gebruikt werd in de 18de en 19de eeuw. Aandachtspunten zullen zijn verschillen tussen de taal van egodocumenten en gedrukte teksten, het taalgebruik van mannen en vrouwen, en van mensen met verschillende sociale achtergronden. Daarbij maken we gebruik (waar mogelijk) van online-beschikbare databases, en zullen we kijken naar spelling, grammatica, vocabulaire en stijl van teksten. Om het laatmoderne Engels systematisch te onderzoeken, zullen we gebruik maken van het programma WordSmith Tools.

Leerdoelen

Deze cursus bouwt voornamelijk voort op kennis en vaardigheden opgedaan in de eerste twee jaar van het bachelorprogramma op het gebied van de Engelse filologie, in het bijzonder met betrekking tot de geschiedenis van de Engelse taal, maar steunt daarnaast ook op het taalkunde-onderwijs uit de eerste twee studiejaren. Aan het einde van de cursus beschikken studenten over een gedegen inzicht in de typische eigenschappen van verschillende tekstsoorten uit de laat-Modernengelse periode (1700-1900) en in hun relatie tot meer gangbare gedrukte teksten uit die tijd. Ze zullen tevens in staat zijn tekstuele en taalkundige analyses van de bestudeerde genres en teksten uit te voeren, en hun opgedane vaardigheden in te zetten bij het schrijven van hun bachelor werkstuk op het gebied van laat- (maar ook vroeg-) moderne Engels.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

Werkgroep

Toetsing

Presentatie en actieve bijdrage aan de cursus (25%), schriftelijk werkstuk (75%).

Blackboard

Ja, zie Blackboard

Literatuur

  • Ingrid Tieken-Boon van Ostade (2009), An Introduction to Late Modern English. Edinburgh: Edinburgh University Press.

  • Aanvullend leesmateriaal.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.