Studiegids

nl en

Literature 6C: Anglo-American Film

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Literatuur 1A, 1B, 2 en 3 of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

Wij gaan de film van de twintigste eeuw onderzoeken, transformaties opvolgen binnen de beleving van film, en de relatie tussen film en andere manieren van vertoning bekijken, in theater, in radio, of televisie. Wij zullen de mogelijkheden nagaan die deze andere manieren van vertoning verlenen aan film, en de impact hiervan inschatten op de beleving van film. Wij zullen deze kunstwerken in hun culturele context beschouwen, en beproeven op welke manier de populaire film de ontwikkelingen in de Amerikaanse bespreekt of te kaak stelt.

Leerdoelen

Deze cursus zal de kritische en analytische kennis van de studenten verdiepen door grondige beschouwing van de tekst. De studenten gaan kritische debatten onderzoeken rond om de Amerikaanse film. De cursus zal studenten vaardigheden verschaffen voor de analyse van visuele teksten: inzicht van elementaire film theorie; het gebruik van frame en montage; de plaats van de ‘filmster’; de aard van het genre; en de ‘auteurtheorie’. Ten opzichte van literaire en cineastische kunstwerken, zal de kennis van narrativiteit van de studenten worden uitgebouwd, en de relatie van een tekst met zijn culturele/sociale context. De studenten worden aangemoedigd om analytische en kritische standpunten bij te dragen in discussies, inclusief korte presentaties, en zullen de bijgebrachte vaardigheden tonen door het schrijven van een afsluitend

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

  • Werkcollege (twee uur per week)

Toetsing

Twee essays van 2000-2500 woorden (elk 50%); of één lang essay van 4000-5000 woorden (100%). Het lange essay moet een vergelijkend onderwerp hebben waarbij tenminste twee teksten uit de syllabus worden gebruikt. Beide essays moeten een duidelijk onderzoekselement bevatten.

Het eerste korte essay moet ingeleverd worden op de dinsdag na de laatste werkgroep (week 14); het lange essay en het 2e korte essay moeten worden ingeleverd tijdens de tentamenperiode.

STUDENTEN MOETEN REGELMATIG BIJ LESSEN AANWEZIG ZIJN. GEBEURT DIT NIET DAN WORDEN DE ESSAYS NIET BEOORDEELD.

Blackboard

Ja, zie Blackboard

Literatuur

Voorlopige filmlijst:
WEEK ONE: Charlies Chaplin, Modern Times;
WEEK TWO: Preston Sturges, The Lady Eve;
WEEK THREE: Walt Disney, Pinocchio and The Jungle Book.;
WEEK FOUR: Howard Hawks, Red River;
WEEK FIVE: Billy Wilder, _Sunset Boulevard;
WEEK SIX: Gene Kelly and Stanley Donen, Singin’ in the Rain;
WEEK SEVEN: Alfred Hitchcock, Psycho;
WEEK EIGHT: Stanley Kubrick, 2001, A Space Odyssey;
WEEK NINE: Roman Polanski, Chinatown;
WEEK TEN: Martin Scorsese, The King of Comedy;
WEEK ELEVEN: Whit Stillman, Metropolitan;
WEEK TWELVE: Terrence Malick, The Thin Red Line.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

De film voor week 1 is: Charlie Chaplin, Modern Times (1936).