Studiegids

nl en

Linguistics 6: Advanced English Generative Syntax

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Linguistics 5: Introduction to English Generative Syntax moet zijn behaald.

Beschrijving

Deze cursus is een voortzetting van Linguistics 5, en bestudeert andere structuren van het hedendaags Engels. We bekijken de structuur van deze constructies in detail, en gaan daarbij ook in op de eigenschappen die talen kunnen hebben (ook andere talen dan het Engels komen kort aan bod). Bovendien beschouwen we op welke wijze de onderhavige theorie een verklaring biedt voor mogelijke en onmogelijke taalstructuren.
Aansluiting bij cursussen Psycholinguïstiek, en voor iedereen die geïnteresseerd is in eerste- of tweedetaalverwerving; tevens voorbereiding voor cursussen in de MA Linguistics.

Leerdoelen

Studenten leren enige geavanceerde concepten van de theoretische taalkunde. Zij kunnen deze toepassen op modern Engels. Tevens verwerven zij inzicht in hoe de theoretische taalkunde gebruikt kan worden om talige fenomenen te verklaren.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege (1 uur pw)

  • Werkcollege (1 uur pw)

Toetsing

Schrijfopdracht tijdens de cursus (30%); schriftelijk tentamen (70%)

Blackboard

Nee

Literatuur

nader te bepalen

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.