Studiegids

nl en

Language Acquisition 6: Academic Writing in Theory and Practice

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Voldoende cijfer voor Language Acquisition 1 of een soortgelijke inleidende cursus academisch schrijven.

Beschrijving

Language Acquisition 6: Academic Writing in Theory and Practice is een vervolg op de eerstejaarscursus From Scratch to Script. In de eerste helft van de cursus maken de studenten kennis met een aantal onderwerpen op het gebied van academisch schrijven die in de propedeusecursus niet of niet volledig aan bod zijn gekomen, zoals argumentatie, zinsgrammatica, cohesie, hedging, en alineastructuur. De theorie wordt in korte schrijf- en redigeeropdrachten toegepast; deze opdrachten worden in de werkgroep besproken. Verder krijgen de studenten richtlijnen over hoe zij elkaars werk kunnen peer-reviewen.
In de tweede helft van de cursus werken studenten in paren samen aan drie korte academische essays (500-1000 woorden), die door twee van hun medestudenten in korte mondelinge spreekbeurten worden geëvalueerd. De student-auteurs gebruiken de feedback die ze in de peer reviews hebben ontvangen om één van de essays uit te breiden tot een werkstuk van 2000 woorden.

Leerdoelen

  • oefening in het schrijven van academische teksten;

  • oefening in het redigeren van academische teksten;

  • kennis van een aantal theorieën over academisch schrijven en het vermogen deze toe te passen.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website.

Onderwijsvorm

1 uur hoorcollege per week tot aan de studieweek en 1 uur werkcollege per week; zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

  1. Schriftelijk tentamen met essay- en open vragen (30%); 2. essay (50%); 3. mondelinge en schriftelijke presentaties en opdrachten (20%).

Blackboard

De cursus wordt ondersteund door Blackboard (cursusinformatie en studiematerialen).

Literatuur

  • Language Acquisition 6: Academic writing in theory and practice. [Reader, beschikbaar op Blackboard.]

  • Naslaggramatica voor het Engels, aan te schaffen op advies van de docent.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; english@hum.leidenuniv.nl
Studiecoördinator: Ms T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.