Studiegids

nl en

Oorlogvoering in de 19e en 20e eeuw

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit college biedt een overzicht van de ontwikkeling van de oorlogvoering in een brede maatschappelijke context. Het startpunt ligt rond 1800 toen Frankrijk onder leiding van Napoleon een militaire revolutie ontketende en Europa met de moderne oorlog liet kennismaken. Jomini en Clausewitz verwerkten deze ervaringen in invloedrijke theoretische verhandelingen. Met hen is de toon van het college gezet. Aan de hand van het gedachtegoed van een groot aantal militaire denkers, onder wie Moltke, Ardent du Picq, Lyautey, Mahan, Corbett, Liddell Hart, Fuller, Douhet, Mao Tse-Tung, Brodie, Boyd, Warden, Van Creveld en Kaldor, laten we de verdere ontwikkeling van de oorlogvoering in haar sterk uiteenlopende ‘kameleontische’ verschijningsvormen de revue passeren. We zullen zien hoe deze denkers het verschijnsel oorlog analyseerden, welke problemen zij onderkenden en welke oplossingen zij aandroegen.

De oorlog te land krijgt de meeste aandacht, maar we staan ook uitvoerig stil bij de strijd ter zee en in de lucht. Technologische innovaties, met de atoombom als belangrijkste vernieuwing, zijn van grote invloed geweest op de theorie en de praktijk van het oorlogvoeren. Maar, zoals zal blijken, zijn ook tal van andere – sociale, culturele en ideologische – factoren medebepalend geweest voor de wijze waarop strijdende partijen elkaar gewapenderhand tegemoet zijn getreden. Tijdens dit college bespreken we ook een aantal “hot issues” van het militair-historisch vakgebied, waaronder de vraag of er zoiets is als een typisch westerse wijze van oorlogvoeren.

Leerdoelen

Naast een brede kennismaking met het vakgebied van de militaire geschiedenis, beoogt dit college de deelnemers vertrouwd te maken met een groot aantal krijgskundige begrippen en concepten.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Let op: de sessie van 7 mei 2013 is niet in het online rooster of uSis opgenomen. Deze zal plaatsvinden in het Klein Auditorium van het Academiegebouw.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen

Blackboard

De tijdens de colleges getoonde powerpointpresentaties worden op Blackboard geplaatst

Literatuur

Het is mogelijk om deze cursus door middel van extra literatuur tot 10 EC uit te breiden. Details worden op een later moment bekend gemaakt.

  • Geoffrey Wawro, Warfare and Society in Europe, 1792-1914. Londen, 2000.

  • Michael S. Neiberg, Warfare and Society in Europe, 1898 to the Present, Londen, 2004.

  • Een reader met een aantal losse artikelen.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Email: Prof.dr. B. Schoenmaker