Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Van Columbus tot Castro: Geschiedenis van het Caraïbisch gebied

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het college biedt een introductie tot de geschiedenis van het Caraïbisch gebied (inclusief de Guyana’s). Aan de hand van de thema’s handel, slavernij, urbanisatie, migratie, etniciteit en globalisering zal een overzicht worden gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen vijf eeuwen. In het eerste deel zal worden ingegaan op kolonisatie, handel en urbanisatie. Hierbij zal in het bijzonder aandacht zijn voor de slavenhandel, slavernij en vormen van verzet. In de tweede helft zullen contractarbeid en cultureel pluralisme; ras, klasse en etniciteit; globalisering, natievorming en onafhankelijkheid worden besproken. Dit vak beslaat niet enkel de Nederlandstalige, maar ook de Spaans-, Frans-, Engelstalige Caraïben.

Leerdoelen

Het verkrijgen van een overzicht van en een dieper inzicht in de geschiedenis van het Caraïbisch gebied, aan de hand van een thematische behandeling van de belangrijkste ontwikkelingen.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

-

Literatuur

Ten behoeve van een 5 ECTS tentamen:

  • Stephan Palmie en Francsico A. Scarano (red.), The Caribbean: A History of the Region and Its Peoples (Chicago, 2011).

  • Tony Martin, Caribbean History: From Pre-colonial Origins to the Present (Boston, 2012).

Voor een tentamen van 10 ECTS dienen bovendien te worden bestudeerd:

  • Robin Blackburn, The American Crucible: Slavery, Emancipation and Human Rights (London, 2011).

  • Viranjini Munisinghe, Callaloo or Tossed Salad? East Indians and the Cultural Politics of Identity in Trinidad (Ithaca, 2001).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Email: K.J. Fatah-Black en mw.dr. R. Hoefte