Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Politieke religie in de westerse wereld van de 19de en 20ste eeuw

Vak
2012-2013

Toegangseisen

-

Beschrijving

Dit college gaat over het snijvlak van politiek en religie in de westerse wereld van de 19de en 20ste eeuw. Daarbij komen vooral de religieuze trekken aan de orde die politiek sinds de Franse Revolutie kan aannemen, niet alleen in totalitaire ideologieën als het fascisme en communisme maar ook in democratieën. Er wordt aandacht besteed aan de volgende thema’s en vragen: op welke wijze maakt de politiek gebruik van religieuze vormen; in hoeverre zitten er religieuze aspecten aan seculiere ideologieën als het socialisme en fascisme; in hoeverre gebruiken politieke leiders en bewegingen niet alleen een religieuze vormentaal, maar ontvouwen zij ook een quasireligieus programma: een zinvol leven, een nieuwe mens en een paradijselijke toekomst?
Verschillende specialisten op het terrein van de 19de en 20ste-eeuwse geschiedenis zullen aan de hand van case-studies dit thema nader belichten.
Bijvoorbeeld:

  • ‘de eerste politieke massaorganisaties, 1830-1850’;

  • socialistische heilstaten, utopisme en goedgelovigheid’;

  • ‘de revolutionaire mystiek van het jaar 1917 in Rusland’;

  • ‘charisma, religie en het nazisme’;

  • ‘antiklerikalisme als politieke religie in de Spaanse Burgeroorlog’;

  • ‘Martin Luther King, the Civil Rights Movement and American Civil Religion’.

Leerdoelen

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen.
Het college valt uit te breiden tot 10 ECTS door het afleggen van een mondeling examen van 5 ECTS bij één van de betrokken docenten.

Blackboard

Ja

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen) vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Contact

Email: Dr. P.G.C. Dassen