Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Middeleeuws volksgeloof

Vak
2012-2013

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw hebben allerlei mediëvisten, soms met onverholen genoegen, betoogd dat de middeleeuwse mens helemaal niet zo vroom en kerks was als men zou denken. Onder de oppervlakte van de kerkelijke leer zou een weelderige praktijk van magie en bijgeloof schuilgaan, die niet zelden leidde tot spanningen tussen volk en clericale elite. Inmiddels wordt over die spanning veel genuanceerder gedacht, maar de aandacht voor de geloofspraktijk van gewone gelovigen is gebleven. In dit college bestuderen we recente literatuur over dit thema. Diverse aspecten kunnen aan bod komen: magische praktijken en spookverhalen, heiligen en relieken, pelgrimages, ketterse bewegingen, en zelfs ongeloof.

Leerdoelen

  • Inzicht in de theoretische grondslagen van de studie van volkscultuur

  • Kennis van de belangrijkste vormen van middeleeuws volksgeloof

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

  • participatie in college (20%) r

  • referaat (20%)

  • werkstuk (60%)

Blackboard

Ja

Literatuur

  • John H. Arnold, Belief and unbelief in medieval Europe (Oxford / New York 2005). ISBN 978-0-340-80786-6

Aanmelden

Via uSis.

Contact

E-mail: dr. A. de Janse