Studiegids

nl en

De kunst van het vergelijken of: hoe uitzonderlijk was de Republiek der Verenigde Nederlanden?

Vak
2012-2013

Toegangseisen

  • Hoofdvakkers Geschiedenis met BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald;

  • Keuzevak alleen voor studenten die deelnemen aan de Minor Europa in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd

Beschrijving

De Republiek is vaak gezien als de grote uitzondering in vroegmodern Europa, en daar is op het oog veel voor te zeggen. De meeste Europeanen leefden immers in vorstendommen waar koning en adel de dienst uitmaakten, slechts één religie was toegestaan, de meeste mensen leefden van de landbouw en op het platteland woonden, en waar slechts een kleine minderheid kon lezen. De Republiek was daarentegen een burgerlijke samenleving, politiek gedecentraliseerd, religieus veelkleurig, commercieel, verstedelijkt en geletterd. De vrouwen waren er vrijer, de kinderen brutaler, zo wisten sommige tijdgenoten zeker. Toch beweren historici steeds vaker dat de overeenkomsten tussen de Republiek en de rest van Europa minstens zo groot waren als de verschillen. Maar hoe stel je zoiets eigenlijk vast? En waarom zou je dat doen? Welke vergelijkingen zijn zinnig, en welke onzinnig? Hoe maken we als historici een goede vergelijking?
In dit college gaan we, aan de hand van de casus van de Republiek, nadenken over de kunst van het vergelijken. Om die in praktijk te brengen schrijf je een werkstuk waarin je zelf vergelijkend literatuuronderzoek doet naar een aspect van de situatie in Republiek en die in een ander Europees buitenland. Aan het einde van het semester maken we samen de balans op.

Leerdoelen

In dit college verwerf je:

  • inzicht in de discussie over de uitzonderlijkheid van de Republiek in de vroegmoderne tijd

  • inzicht in de discussie over de zin en onzin van vergelijken in de geschiedwetenschap.

  • vaardigheden in historisch literatuuronderzoek; het lokaliseren, selecteren en analyseren van relevante teksten.

  • vaardigheden in het formuleren en contextualiseren van een relevante wetenschappelijke vraagstelling

  • vaardigheden in wetenschappelijke verslaglegging

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • mondelinge participatie en presentatie (25%);

  • schriftelijk werkstuk (75%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor informatie en tussentijdse opdrachten

Literatuur

Nader aan te kondigen

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: mw prof.dr. Judith Pollmann