Studiegids

nl en

Land van contrasten: Spanje in de 16e eeuw

Vak
2012-2013

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Het Spanje van de zestiende eeuw werd gekenmerkt door de nodige paradoxen. Zo was het wellicht het machtigste land van Europa, maar tegelijkertijd was het voor een groot gedeelte ook een erg arm land. Zo was het de basis van een immens wereldrijk, maar evenzeer was het eigenlijke Spanje een intern verdeelde staat. Spanje was een land van brute veroveraars en harde militairen, maar ook van subtiele geleerden en stijlvolle kunstenaars. De Spaanse cultuur beïnvloedde de ontwikkelingen in de rest van Europa, terwijl het misschien zelf buiten die Europese ontwikkelingen stond. Het land streefde fanatiek naar een culturele en religieuze eenheid, terwijl het juist van oudsher het toonbeeld was van culturele en religieuze diversiteit.

Leerdoelen

-

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Opdrachten op college (20%), referaat (10%), werkstuk (70%). Het werkstuk moet in ieder geval voldoende zijn.

Blackboard

-

Literatuur

  • J. H. Elliott, Imperial Spain 1469-1716. (Harmondsworth 2002). Penguin, Isbn 0-1410-0703-6;

  • Jon Cowans, Early modern Spain. A documentary History (University of Pennsylvania Press 2003). Isbn 0-8122-1845-0.

  • Verdere literatuur op college.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: Dr. R.P. Fagel