Studiegids

nl en

Academic English II: Effective Oral Presentation and Discussion

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Doel van deze inleidende cursus mondelinge taalvaardigheid Engels is studenten in een veilige omgeving de gelegenheid te bieden hun communicatievaardigheid op academisch niveau te trainen. Via gerichte analyse- en discussieopdrachten werken we naar een symposium toe waarbij iedereen een korte mondelinge presentatie in het Engels geeft naar aanleiding van een zelf te kiezen roman, film of ander kunstwerk.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus:

 • zijn studenten in staat een deugelijke en coherente mondelinge presentatie in het Engels te geven;

 • weten zij hoe zij ondersteunende middelen als Powerpoint daarbij optimaal kunnen inzetten;

 • hebben zij geoefend met discussievaardigheden in het Engels zoals het stellen van gerichte, kritische vragen, het spiegelen en beantwoorden daarvan, en het leveren van opbouwend commentaar;

 • zijn zij in staat argumentatieve structuren te hanteren en te herkennen in andermans betoog.

Rooster

Groep 1A vrijdag 09.15 – 11.00 uur
Groep 1B vrijdag 11.15 – 13.00 uur
Zie roosters

Onderwijsvorm

Gecombineerd werk- en hoorcollege

Toetsing

 • Kleine analytische opdrachten, zelftoetsing 10%

 • Kleine presentatie- en discussieopdrachten 40%

 • Mondelinge presentatie en respons slotsymposium 50%

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Brummett, Barry, Rhetoric in Popular Culture. 3e herziene uitgave. Thousand Oaks (Californië) en Londen: SAGE, 2010

 • Davidson, G., ed., Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases. Londen: Penguin. Meest recente druk.

 • Longman Dictionary of Contemporary English. Harlow: Pearson Education. Meest recente druk.

 • Laaken, Manon en Bob van der, Presentation Techniques. Bussum: Coutinho, 2007.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan deze colleges moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

mw. M.J.A. Kasten
Opleiding Film- en Literatuurwetenschap, Van Wijkplaats 2/kr. 101B
Tel. 071 527 2176

Opmerkingen

Evenals bij Academic English I gaat het ook hier om een praktisch werkcollege met een kleine component hoorcollege. Van de deelnemers wordt een actieve inzet verwacht, niet alleen bij de mondelinge presentaties maar ook in de discussies en responsen. Om deel te mogen nemen aan het slotsymposium ‘Leiden Canon 2013’ dienen studenten aan alle andere toetsonderdelen te hebben voldaan, inclusief de zelftoetsen en peer review-opdrachten.