Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Politieke pornografie en gruwelpropaganda

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

In dit college wordt de reputatie van Nederland als een bedaarde en fatsoenlijke natie ter discussie gesteld. Terwijl de Europese geschiedenis in de periode 1870-1940 gekenmerkt werd door fanatiek nationalisme, politieke aanslagen, oorlog en revolutie, lijkt de Nederlandse nationale identiteit vooral bepaald door vreedzame consensuspolitiek, pacifisme en neutraliteit op internationaal terrein. Ook op het gebied van zedelijkheid en seksuele moraal achtten Nederlanders zich veelal ver verheven boven het omringende buitenland en golden duister Londen, het decadente Wenen en wuft Parijs als afschrikwekkende voorbeelden van moreel verval.
Toch is ook in de Nederlandse politieke cultuur van deze jaren een fascinatie met zedenschandalen en militair of politiek geweld onmiskenbaar. Politici en journalisten, maar ook maatschappijhervormers, schoolmeesters en bioscoopexploitanten maakten ieder voor hun eigen doelen gebruik van – al dan niet seksueel geladen – prikkelende verbeeldingen van gewelddadige gebeurtenissen in het buitenland. Hun reportages, beelden en verwijzingen waren nadrukkelijk bedoeld voor de binnenlandse markt en zinspeelden op een fascinatie of behoefte bij het Nederlandse publiek waarvan het bestaan kennelijk als gegeven werd beschouwd.
Middels een cultuurhistorische benadering van de Nederlandse politiek wordt in dit college onderzocht hoe de verbeelding van buitenlandse uitspattingen heeft bijgedragen aan de constructie van het Nederlandse zelfbeeld van een vreedzame, fatsoenlijke natie.
Studenten schrijven een werkstuk in de vorm van een casestudy waarin de Nederlandse reacties op een bepaalde gebeurtenis in het buitenland worden onderzocht. Een belangrijke bron vormen daarbij de gedigitaliseerde kranten die door de KB toegankelijk zijn gemaakt.

Leerdoelen

  • Kennismaking met wetenschappelijke discussie over politieke cultuur en de representatie van gender en geweld.

  • Het leren opzetten van een eigen bronnenonderzoek

  • Zelfstandig bronnenonderzoek in de collectie van het IISG en/of het NIOD en de gedigitaliseerde krantencollectie van de KB

  • Schrijven van een onderzoeksverslag

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Wekelijks wordt van de verplichte literatuur een kort schriftelijk leesverslag ingeleverd

  • referaat, ondersteund door een powerpoint presentatie

  • werkstuk

Blackboard

-

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: Dr. D. Bos

Opmerkingen

Een excursie naar het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam is verplicht onderdeel van de cursus. Daarnaast worden deelnemers geacht tenminste een deel van hun onderzoek te baseren op de collecties van het IISG en/of het NIOD.