Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Romantische verbeelding en woeste geleerdheid: Leidse oriëntalisten, 1850-1950

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

Bestond er rond 1900 een betere plek voor de studie van de Oriënt? In Leiden werkten beroemde oriëntalisten als Dozy, Snouck Hurgronje, Kuenen, Juynboll, De Goeje en Kern. Deze mannen golden als de internationale voorhoede van een vak dat niet alleen wetenschappelijk, maar ook politiek, cultureel en religieus in hoog aanzien stond. Ze verrichten zowel taalkundig als historisch onderzoek, reisden de wereld over op zoek naar oude handschriften en inscripties, haalden in 1883 het Internationale Congres van Oriëntalisten naar Leiden, drukten een belangrijk stempel op de ‘ethische politiek’ van de Nederlandse regering en genoten een omstreden reputatie vanwege hun historisering van de Bijbel.

Dit BA-seminar gaat op zoek naar de wetenschapspraktijken van Leidse oriëntalisten tussen circa 1850 en 1950. Wat fascineerde hen in de Oriënt? Hoe leerden ze al die vreemde talen? Wat kwam er kijken bij een archiefreis? Welke status genoten zij als westerlingen in Azië? Hoe belangrijk waren netwerken van professionele contacten? Wie waren hun voorbeeldfiguren? Welke onderwijsvormen gebruikten zij om studenten het vak bij te brengen? Hoe gaven zij, in een tijd van wetenschappelijke disciplinevorming, gestalte aan de oriëntalistiek? Hoe stonden zij in het maatschappelijke leven, tijdens de twee wereldoorlogen en in de koloniale overheersing van de Oriënt?

Dit college zal intensief gebruikmaken van rijke collecties in de Leidse UB, waaronder collegedictaten, boekmanuscripten en (vaak uitvoerige) correspondenties van Leidse oriëntalisten. Leesvaardigheid in Duits en Frans in hiervoor een pre.

Leerdoelen

-

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Participatie, presentatie (samen 50 ) en werkstuk (50)

Blackboard

Studenten posten elke week drie vragen over de gelezen literatuur op Blackboard

Literatuur

Robert Irwin, For Lust of Knowing: The Orientalists and their Enemies (London: Penguin Books, 2006)

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: Prof.dr. J.J.L. Gommans, Dr. H.J.Paul