Studiegids

nl en

Grieks proza: Herodotus

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

Het college Herodotus biedt een inleiding op het eerste grote prozawerk uit de Griekse literatuurgeschiedenis. Aandacht wordt onder andere besteed aan de opbouw van de Historiën, de geschiedenis van de historiografie, Herodotus’ historische methode, zijn vertelstrategieën en verschillende andere thema’s zoals taal, politiek en de rol van de goden.

Leerdoelen

Studenten worden geacht door het college:

  • inzicht te krijgen in de inhoud, structuur en stijl van Herodotus’ Historiën, alsmede inzicht te krijgen in Herodotus’ historische methode, causaliteitsdenken en vertelstrategieën;

  • leeservaring met Grieks proza op te doen door de (deels begeleide maar grotendeels zelfstandige) lectuur van ong. 35-40 pagina’s OCT;

  • bekendheid met het werk van Herodotus op te doen door de lectuur van een groot stuk Historiën in vertaling;

  • de nodige secundaire literatuur te bestuderen;

  • inzicht te krijgen in de verschillen tussen het Ionische en Attische taaleigen;

  • enige bekendheid op te doen met vertaaltheorie en verschillende vertaalstijlen, alsmede met de noties alterité en cultural memory.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstudie

Toetsing

  • Een tussentoets, bestaande uit een nog nader te omschrijven take-home opdracht (20%);

  • Een schriftelijke eindtoets met 1) open vragen en essayvragen over de gelezen stukken Grieks en de op college behandelde achtergrondinformatie; 2) een korte vertaling van een ongelezen stuk uit de Historiën.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • De Herodotus OCT, verzorgd door K. Hude (derde druk of later). Studenten kunnen uit de voeten met alleen het eerste deel, hoewel het aanbeveling verdient beide delen aan te schaffen.

  • Een Herodotus-vertaling, bijvoorbeeld Van Dolens Herodotos, het verslag van mijn onderzoek (Amsterdam 1995 en latere drukken, aanbevolen), of Damsté’s Herodotos, Historiën (Houten 1968 en latere drukken). Er zijn ook talrijke goede Engelse vertalingen.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Dhr. Dr. H.H. Koning