Studiegids

nl en

Oude Geschiedenis Methodenblok

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).
Het methodenblok wordt gegeven in combinatie met het hoorcollege ‘Geloof aan de goden’ (semester 1, blok 1 en 2). Samen vormen deze twee colleges een blok van 5 ects.

Beschrijving

Inleiding in historisch onderzoek en verslaglegging, voortbouwend op de propedeusecolleges, aan de hand van een thema uit de Oude Geschiedenis.

Leerdoelen

De student leert een oud-historisch onderzoek op te zetten en uit te voeren op basis van antieke bronnen en moderne literatuur.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Studenten GLTC sluiten het methoden-gedeelte af met een mondeling referaat en een paper (50% van het eindresultaat).

Daarnaast sluiten ze het hoorcollege-gedeelte van dit blok af met een schriftelijk tentamen over de collegestof (‘Geloof aan de goden’) zonder aanvullende literatuur (tevens 50% van eindresultaat).

Blackboard

In beginsel wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Apparaat Oude Geschiedenis, nieuwste uitgave, via online readerverkoop

Aanmelden

Via uSis

Contact

Dhr. Dr. F.G. Naerebout