Studiegids

nl en

Supervised Reading List Grieks

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

Bij de Supervised Reading List Grieks lezen studenten met behulp van de gangbare hulpmiddelen (commentaren en woordenboek) zelfstandig een pensum Grieks van middelmatige moeilijkheidsgraad. De nadruk ligt op de technische beheersing van het Grieks: vertaling en vragen over vorm en stijl van de tekst; daarnaast ook enige begripsvragen. Deze leeslijst wordt begeleid door een aantal verplichte colleges.

Studenten moeten de volgende teksten lezen:

 • Historiografie: Herodotus Historiae VII 5-18 en 27-39 (1.0 EC);

 • Epos: Homerus Odyssee VI & XXIII (1.0 EC);

 • Poëzie: Euripides, Medea (met commentaar van Mastronarde) (2.0 EC);

 • Literatuurgeschiedenis: K.J. Dover (ed.), Ancient Greek Literature, Oxford 1980 (1.0 EC).

Leerdoelen

 • Training in zelfstandige lectuur van Griekse teksten van middelmatige moeilijkheidsgraad met behulp van de in het vak gangbare hulpmiddelen.

 • Vergroting van de leesvaardigheid in een aantal eerder in de opleiding geïntroduceerde auteurs/genres.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Begeleide zelfstudie

Toetsing

 • Tussentoets (schriftelijk tentamen): Herodotus Historiae VII 5-18 en 27-39; Homerus Odyssee VI & XXIII;

 • Eindtoets (schriftelijk tentamen): Euripides Medea (met commentaar van Mastronarde); Literatuurgeschiedenis: K.J. Dover (ed.), Ancient Greek Literature, Oxford 1980.

De vragen betreffen context, taaleigen, vorm (metrum), stijl en interpretatie van de inhoud. Het tentamen is alleen voldoende als de vertaling voldoende is. Als het cijfer voor de vertaling voldoende is, vormt dat 2/3e van het totaalcijfer. De rest van de vragen maakt 1/3e van het cijfer uit.

Blackboard

In dit college wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard. Vragen over de lectuur kunnen per e-mail aan de docent gesteld worden.

Literatuur

Proza: Historiografie Herodotus, Historiën VII, 5-18 en 27-39

Tekst: OCT, C. Hude (ed.), Herodoti Historiae, Oxford 1927.
Commentaar: B.A. van Groningen, Leiden 1955.
Ook te gebruiken: W.W. How & J. Wells, Oxford 1912; J.M. van Ophuijsen & P. Stork, Leiden 1999 (commentaar op VII 5-18).

Poëzie: Epos Homerus, Odyssee VI & XXIII

Tekst: OCT, Th.W. Allen (ed.), Homeri Opera Vol. III-IV, Oxford 1917.
Commentaar:

 • S. Heubeck, M. West & J.B. Hainsworth, A Commentary on Homer’s Odyssey, Vol. I, Oxford 1988;

 • J. Russo, M. Fernandez-Galiano & A. Heubeck, A Commentary on Homer’s Odyssey, Vol. III, Oxford 1992.
  Ook te gebruiken:

 • K.F. Ameis, C. Hentze & P. Cauer, Homers Odyssee, für den Schulgebrauch erklärt, Leipzig / Berlin 1920, herdruk Amsterdam 1964;

 • I.J.F. de Jong, A Narratological Commentary on the Odyssey, Cambridge 2001;

 • J. Mehler, Woordenboek op de gedichten van Homêros, Den Haag 1958.

Poëzie: Tragedie Euripides, Medea
Tekst en commentaar: D.J. Mastronarde, Euripides Medea, Cambridge 2002.
Ook te gebruiken: D.L. Page, Euripides Medea, Oxford 1938.

Literatuurgeschiedenis
K.J. Dover (ed.), Ancient Greek Literature, Oxford 1980.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Mw. Dr. M. van Raalte