Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Pensum (BA3) Grieks

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3).
Studenten kiezen ofwel het pensum Grieks ofwel het pensum Latijn.

Beschrijving

Het pensum Grieks bevat de volgende onderdelen:

 • Zelfstandige lectuur van Aristophanes Kikkers (met de commentaar van Sommerstein; incidenteel gebruik van Dover wordt aanbevolen);

 • Zelfstandige lectuur van één van de volgende tragedies:

  • Euripides, Bacchanten (met de commentaar van Dodds);
  • Sophocles, Antigone (met de commentaar van Griffith);
 • Lectuur in vertaling van Aeschylus Agamemnon (bijv. de vertaling van Koolschijn);

 • Thucydides 2.1-8, 2.47-54 en 2.59-65 (waarvan de eerste twee passages in het Grieks en de laatste in vertaling) met commentaar van Rusten (Cambridge 1989). Gebruik van Classen-Steup, Gomme en Hornblower wordt aanbevolen.

Leerdoelen

De student moet in staat zijn met behulp van de gangbare hulpmiddelen genoemde teksten zelfstandig te lezen en te interpreteren.

Rooster

Dit college heeft geen reguliere bijeenkomsten.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met vertalingen gelezen stof en korte open (invul)vragen.
  Wegingsfactor: Vertaling: 66 % – Vragen 34 %.

 • Er zijn geen tussentoetsen. Het tentamen is alleen schriftelijk en in zijn geheel af te leggen.

Het pensum kan in beide semesters worden afgelegd. Per semester is er een tentamen en herkansing.
Voor data zie tentamenroosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Blackboard

Bij dit college wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Aristophanes, Frogs. Edited with Translation and Notes by Alan H. Sommerstein, Warminster 1996;

 • Aristophanes, Frogs. Edited with Introduction and Commentary by Kenneth Dover, Oxford 1993;

 • Euripides, Bacchae. Edited with Introduction and Commentary by E.R. Dodds, Oxford 1960;

 • Sophocles, Antigone. Edited by Mark Griffith, Cambridge 1999;

 • Aischylos, Het verhaal van Orestes. Agamemnon, Dodenoffer, Goede Geesten. Vertaald door Gerard Koolschijn, Amsterdam 1995;

 • Thucydides, The Peloponnesian War, Book II, ed. J.S. Rusten, Cambridge,1989;

 • Thucydides, De Peloponnesische Oorlog, Ambo/ Athenaeum- Polak & Van Gennep, Amsterdam 1986.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Dr. A. M. Rademaker

Opmerkingen

Het pensum kan in beide semesters worden afgelegd. Per semester is er een tentamen en herkansing.