Studiegids

nl en

Geschiedenis van Arameestalige culturen

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het Aramees is een uiterst diverse taalfamilie met een uitzonderlijk lange ononderbroken traditie van maar liefst drieduizend jaar. Eeuwenlang was het de lingua franca van heel West-Azië, een gebied dat reikte van Egypte tot in Pakistan. Nu leeft het nog altijd voort in de bedreigde Neo-Aramese dialecten van voornamelijk Joodse en Christelijke minderheden.
In dit college zullen we ontdekken hoe buitengewoon divers en flexibel het Aramees is geweest: het werd gebruikt als kanselarijtaal door Mesopotamiërs, Iraniërs en Arabieren; als spreek- en wetenschapstaal in de joodse traditie (met inbegrip van delen van het Oude Testament); als theologische en liturgische taal van het Christelijke Midden-Oosten en gnostische groepen; als identiteitsbepalende moedertaal van nog steeds bestaande minderheden bijna overal ter wereld. Dit inleidend college biedt studenten een overzicht van de ontwikkeling van het Aramees en diens rol in de loop van de cultuurgeschiedenis van diens sprekers.

Leerdoelen

Het hoofddoel van dit college is de student een overzicht te geven van de verschillende vormen van het Aramees en hun cultuurhistorische achtergronden. Aan de hand van geschreven bronnen maakt de student kennis met diverse Arameestalige gemeenschappen door de eeuwen heen en verkent zo de variatie en ontwikkelingen binnen het Aramees. Aan het eind van dit college is de student in staat om de onderscheidende kenmerken van het Aramees te herkennen en de verschillende taalsituaties aan elkaar te relateren. De student heeft bovendien een kritische houding ontwikkeld tegenover de verhoudingen tussen taal en samenleving en geschreven en gesproken taal.
h3. Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor- en werkcollege

Toetsing

  • Presentatie (40%) en werkstuk (60%)

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • K. Beyer,The Aramaic Language, Göttingen 1986; verdere literatuur wordt ter plekke bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Contact

P.M. Noorlander MA. Telefoon: 071-527 1442; Prof.dr. H. Gzella. Telefoon: 071-527 2255.

Opmerkingen

-