Studiegids

nl en

Lectuur van bronteksten 2

Vak
2012-2013

Toegangseisen

De student dient met succes Bijbels Hebreeuws 2 en Bijbels Aramees te hebben afgerond.

Beschrijving

In deze cursus verdiepen studenten door het lezen van bronteksten hun kennis van één van de taalfasen van het Hebreeuws en/of Aramees, bestuderen een bepaald tekstgenre, of maken kennis met een andere noordwestsemitische taal.

De te gebruiken leermiddelen worden op college besproken en de teksten worden op college ter beschikking gesteld.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus is de student in staat om met behulp van naslagwerken zelfstandig en kritisch om te gaan met de taalfase en de teksttypen die op college zijn behandeld.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing.

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen of een paper. De toetswijze wordt vastgesteld door de docent die invulling aan deze cursus gaat geven. De toetswijze wordt aan het begin van de cursus vastgesteld.

Blackboard

In deze cursus wordt Blackboard gebruikt voor communicatie en het uitwisselen van informatie.

Literatuur

Aan het begin van de cursus wordt door de docent een literatuurlijst verstrekt die voor het tentamen moet worden bestudeerd.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Contact

Dr. M.L. Folmer
Prof.dr. H. Gzella

Opmerkingen

Aan het begin van het studiejaar wordt tijdens een speciale bijeenkomst, in overleg met de studenten, de invulling van deze cursus vastgesteld. Dit college kan een voortzetting zijn van Lectuur bronteksten 1.