Studiegids

nl en

Politieke Besluitvorming

Vak
2012-2013

Omschrijving

Doel: Doel van de cursus is een beter inzicht te verkrijgen in theorieën over en processen van politieke besluitvorming in Nederland; alsmede het toepassen van dat inzicht in onderzoek over een specifieke casus, waarover zowel mondeling als schriftelijk wordt gerapporteerd.

Inhoud: In deze cursus wordt de politieke besluitvorming in Nederland behandeld aan de hand van verschillende processen: het poldermodel, de kabinetsformatie, parlementaire besluitvorming, besluitvorming binnen politieke partijen, de Europese context van de Nederlandse politieke besluitvorming. Zowel formele als informele processen komen aan de orde. Welke actoren zijn van belang? Hoe opereren zij en binnen welke context? Wat is hierin de laatste decennia veranderd? Hoe kan dit worden verklaard?

Onderwijsvormen

De bijeenkomsten vangen steeds aan met een inleidend college door de docent. In het tweede deel van de bijeenkomst wordt de voorgeschreven literatuur besproken. Iedere bijeenkomst presenteert één van de studenten de literatuur en voorziet deze van (kritisch) commentaar; ook de andere studenten hebben de literatuur gelezen en hebben hierover tevoren per bijeenkomst twee stellingen + toelichtingen geformuleerd.

Studiematerialen

De bestuderen literatuur bestaat uit hoofdstukken en artikelen uit verschillende tijdschriften en bundels/boeken. Een overzichtslijst wordt uiterlijk een week voor aanvang van de cursus via Blackboard bekend gemaakt.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een onderzoekspaper (ongeveer 5000 woorden), die in de laatste sessie mondeling wordt gepresenteerd en ook schriftelijk wordt ingeleverd.

Rooster

Donderdag 7 februari van 18.00 – 19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A0.01
Donderdag 14 februari van 18.00 – 19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A0.01
Donderdag 28 februari van 20.15 – 22.00 uur, Schouwburgstr. zaal A0.01
Donderdag 7 maart van 18.00 – 19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A0.01
Donderdag 14 maart van 18.00 – 19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A0.01
Donderdag 21 maart van 18.00 – 19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A0.01
Donderdag 4 april van 18.00 – 19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A0.01
Donderdag 11 april van 18.00 – 19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A0.01
Donderdag 25 april van 20.15 – 22.00 uur, Schouwburgstr. zaal A0.01
Donderdag 23 mei van 18.00 – 19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A0.01
Donderdag 30 mei van 18.00 – 22.00 uur, Schouwburgstr. zaal A0.01