Studiegids

nl en

Democratie: Theorie en Praktijk

Vak
2012-2013

Omschrijving

Doelen: 1. Verdieping van kennis over democratietheorie en democratische modellen en inzicht in het functioneren van de Nederlandse democratie in de praktijk. 2. Over de behandelde thema’s op een meer doordachte en beter gearticuleerde wijze kunnen spreken en schrijven.

Inhoud: Het kiezen van vertegenwoordigers is geen democratie! Democratie is te kostbaar om aan het gewone volk over te laten! Partijen zijn funest voor een democratie! Democratie kan niet zonder politieke partijen! Christendom en democratie gaan niet samen! Zonder rechtsstaat geen democratie! Democratie bedreigt de rechtsstaat. Democratie zonder inspraak en participatie in publieke instellingen is geen democratie! – Het zijn stellingen die in debatten over democratie in Nederland te horen zijn geweest.
De cursus begint met een overzicht van de verschillende opvattingen over democratie die ten dele worden geïllustreerd met historische en meer eigentijdse voorbeelden uit Nederland en uit andere stelsels. Het eerste deel van de cursus wordt afgerond met een toets, waarin de student kennis van die literatuur moet tonen.
In het tweede deel van de cursus worden diverse casus in de Nederlandse politiek van de afgelopen twee eeuwen onder de loep genomen. Casus, kwesties en thema’s die aan bod kunnen komen zijn het kiesrechtvoorstel van Tak van Poortvliet, de pacificatiedemocratie, de monarchie, democratie in de Europese Unie, het referendum en het democratisch gehalte van gemeentelijke herindeling. Ook in dit deel van de cursus wordt actieve deelname van studenten verwacht. Het onderwerp van het eindopstel dient te worden gekozen in aansluiting op een van de in de cursus behandelde thema’s.

Onderwijsvormen

Combinatie van hoor- en werkcollege

Studiematerialen

D. Held (2006), Models of Democracy, Polity Press, Cambridge 2006. Derde editie!

J.-J. Rousseau, The Social Contract (Du contrat social ou Principe du droit politique; Het maatschappelijk verdrag); verschillende uitgaven zijn bruikbaar.

J. Loots, Voor het volk, van het volk. Van districtenstelsel naar evenredige vertegenwoordiging, Wereldbibliotheek, Amsterdam 2004.

Philippe van Parijs, Linguistic Justice for Europe and for the World, Oxford U.P., Oxford etc. 2011.

Een lijst van overige verplichte literatuur wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Toetsing

Toets (35%); Opstellen en eventuele presentatie tijdens de cursus, cursusdeelname (25%); Eindopstel (40%)

Ingangseisen

Rooster

Donderdag 6 september van 18.00-19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A2.02
Donderdag 13 september van 20.15-22.00 uur, Schouwburgstr. zaal A2.02
Donderdag 20 september van 18.00 – 19.45 uur, Stichthage Noordeinde zaal (Let op: afwijkende locatie)
Donderdag 27 september van 20.15 – 22.00 uur, Schouwburgstr. zaal A2.02
Donderdag 4 oktober van 20.15 – 22.00 uur, Schouwburgstr. zaal A2.02
Donderdag 25 oktober van 18.00 – 19.45 en 20.15 – 22.00 uur, Schouwburgstr. zaal A02.02
Donderdag 15 november van 18.00 -19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A2.02
Donderdag 22 november van 20.15 – 22.00 uur, Schouwburgstr. zaal A2.02
Donderdag 29 november van 18.00 -19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A2.02
Zaterdag 8 december van 10.00 – 12.00 uur, Schouwburgstr. geen college
Donderdag 20 december van 18.00 – 19.45 uur, Schouwburgstr. zaal A2.02