Studiegids

nl en

Beeldende Kunst: Schilderen 1

Vak 2014-2015

Toegangseisen

De student maakt drie of meer schilderijen met de volgende thema’s:
1. Activiteit op een boerenbedrijf.
2. De dynamische stad.
3. Een zelfportret.
Heeft de student ook eigen werk dan kan dat getoond worden.

Beschrijving

T/m december n.a.v opdrachten inzicht verkrijgen in de opbouw van een schilderij en gebruik van de daarvoor geschikte beeldende middelen. Compositorisch onderzoek d.m.v. schetsen en collage. De formele kanten van het vervaardigen van een schilderij hebben de nadruk.
We behandelen het volgende:
Opspannen van een doek en het prepareren daarvan en van een paneel.
Het op een praktische manier hanteren van het gereedschap en materiaal.
Diepte en ruimtewerking door overlapping, tweepunt- perspectief, warm en koud contrast etc.
Kleurenleer
Dit wordt in de praktijk gebracht door het vervaardigen van een aantal schilderen met een thema.

Leerdoelen

Technische vaardigheden worden waar of bij wie dat nodig is, bijgeleerd. De lessen zijn vooral gericht op beeldontwikkeling en de intensivering van de waarneming.
Het vak bestaat uit een aantal modules, waarin een specifiek thema of een bepaalde visie centraal staat.
Doelstellingen zijn het bewust leren toepassen van beeldende elementen en het ontwikkelen van een eigen handschrift is hierbij het doel.

Rooster

Toelatingen: woensdagmiddag 10 september 2014, vanaf 13:30 u.
Lessen: maandag van 19:00-21:30
Periode: 15-09-2014 t/m 19-01-2015
Locatie: KABK, Prinsessegracht 4, Den Haag
Leslokaal: volgt t.z.t.
Geen lessen tijdens de volgende vakanties en feestdagen:
herfstvakantie (20-10-2014 t/m 24-10-2014) en kerstvakantie (22-12-2014 t/m 2-01-2015)

Onderwijsvorm

Instructie- en praktijklessen met thematische opdrachten, gericht op het leren omgaan met het werkproces, op de verschillende materialen en technieken en hun specifieke expressie- en toepassingsmogelijkheden, individuele begeleiding en groepsbesprekingen.

Toetsing

Individuele beoordeling van werkstukken na afloop van het keuzevak.

Literatuur

Alle toepasbare schildermaterialen en gereedschappen, tijdschriften, boeken en audiovisuele middelen.

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Voor aanmelden, ga naar www.kabk.nl

Contact

Iris Luttmer

Opmerkingen

Dit vak is onderdeel van Practicum Artium. Deze vakken zijn uitsluitend bedoeld voor studenten van de Universiteit Leiden.

Voor andere vakken op het gebied van beeldende kunst en muziek, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten