Studiegids

nl en

Beeldende Kunst: Schilderen 2

Vak 2014-2015

Toegangseisen

Toelating via bespreking van een zelfgemaakte opdracht.

  • Maak drie schilderijen naar de waarneming (landschap, portret, etc.). Je bent vrij in het kiezen van je onderwerp, en

  • maak drie schilderijen aan de hand van één thema naar keuze.

Beschrijving

Na december kan de student eigen ideeën voorleggen en na overleg gaan uitvoeren. Hierin worden de inhoudelijke kanten om tot een kunstwerk te komen onderzocht en uitgewerkt. In dit vooronderzoek zal de student keuzes moeten maken om tot een goed werk te komen. Het doel is om haar/ zijn inzichten daarin te ontwikkelen en aan te scherpen.

Leerdoelen

Technische vaardigheden worden waar of bij wie dat nodig is, bijgeleerd. De lessen zijn vooral gericht op beeldontwikkeling en de intensivering van de waarneming.
Het vak bestaat uit een aantal modules, waarin een specifiek thema of een bepaalde visie centraal staat.
Doelstellingen zijn het bewust leren toepassen van beeldende elementen en het ontwikkelen van een eigen handschrift is hierbij het doel.

Rooster

Toelatingen: 24 januari of op 5 februari, als er nog plaatsen beschikbaar zijn
Lessen: donderdag van 19:00-21:30
Periode: 05-02-2015 t/m 04-06-2015
Locatie: KABK, Prinsessegracht 4, Den Haag
Leslokaal: BA.020
Geen lessen tijdens de volgende vakanties en feestdagen:
voorjaarsvakantie (23-02-2015 t/m 27-02-2015) en Hemelvaartsdag (14-05-2015)

Onderwijsvorm

Instructie- en praktijklessen met thematische opdrachten, gericht op het leren omgaan met het werkproces, op de verschillende materialen en technieken en hun specifieke expressie- en toepassingsmogelijkheden, individuele begeleiding en groepsbesprekingen.

Toetsing

Individuele beoordeling van werkstukken na afloop van het keuzevak.

Literatuur

Gedurende de cursus wordt een aan tal readers aangeboden:
De noodzakelijke kleuren- De zeven kleurcontrasten- Dragers en het prepareren daarvan- De opzet van een schilderij.

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Voor aanmelden, ga naar www.kabk.nl

Contact

Iris Luttmer

Opmerkingen

Dit vak is onderdeel van Practicum Artium. Deze vakken zijn uitsluitend bedoeld voor studenten van de Universiteit Leiden.

Voor andere vakken op het gebied van beeldende kunst en muziek, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten