Studiegids

nl en

Beeldende Kunst: Tekenen 2

Vak 2014-2015

Toegangseisen

De studenten onderzoeken de mogelijkheden van het beeld. Dat wil zeggen, dat de meeste aandacht uitgaat naar hoe een beeld (de tekening of het schilderij) tot stand komt en hoe een idee vorm krijgt (beeldontwikkeling). Aan de hand van oefeningen wordt onderzocht hoe onderwerp, kleur, compositie, structuur en schriftuur/handschrift gebruikt worden om uitdrukking te geven aan een idee of thema.

Beschrijving

Bij tekenen 2 (2e semester) wordt een grotere zelfstandigheid verwacht dan bij tekenen 1 (1e semester). De student formuleert zijn eigen artistieke doelen.
De meeste aandacht gaat uit naar hoe de tekening tot stand komt en hoe het idee vorm krijgt (beeldontwikkeling).

Leerdoelen

Het ontwikkelen van een eigen idee, handschrift en werkmethode.

Rooster

Toelatingen: 24 januari of op 5 februari, als er nog plaatsen beschikbaar zijn
Lessen: donderdag van 19:00-21:30
Periode: 05-02-2015 t/m 04-06-2015
Locatie: KABK, Prinsessegracht 4, Den Haag
Leslokaal: informatie volgt
Geen lessen tijdens de volgende vakanties en feestdagen:
voorjaarsvakantie (23-02-2015 t/m 27-02-2015) en Hemelvaartsdag (14-05-2015)

Onderwijsvorm

Praktijklessen met individuele begeleiding en groepsbesprekingen.

Toetsing

Individuele beoordeling van werkstukken na afloop van het keuzevak.

Literatuur

Alle toepasbare schildermaterialen en gereedschappen, tijdschriften, boeken en audiovisuele middelen.

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Voor aanmelden, ga naar www.kabk.nl

Informatie

Iris Luttmer

Opmerkingen

Dit vak is onderdeel van Practicum Artium. Deze vakken zijn uitsluitend bedoeld voor studenten van de Universiteit Leiden.

Voor andere vakken op het gebied van beeldende kunst en muziek, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten