Studiegids

nl en

Het adaptief onbewuste en de moraal

Vak
2012-2013

Toegangseisen

De cursus staat open voor tweede- en derdejaarsstudenten van een bacheloropleiding die aansluit bij het onderwerp van deze cursus. Indien twijfel bestaat over het vereiste toegangsniveau kunt u de verplicht stelde literatuur doorkijken of contact opnemen met de docent.

Toehoorders / à la carte-studenten hebben alleen toegang tot deze cursus met toestemming van de docent.

Beschrijving

Naar aanleiding van divers wetenschappelijk onderzoek in de neuro-, cognitie-, en gedragswetenschappen dat aantoont dat een groot deel van ons handelen zich op een onbewust en automatisch niveau voltrekt, is een aantal centrale filosofische onderwerpen zoals autonomie, rationaliteit, moraliteit en zelfkennis in brede maatschappelijke en publieke belangstelling komen te staan. Filosofen zijn verdeeld over de vraag of dat terecht is of niet. In deze cursus bekijken we een aantal onderzoeksresultaten dat betrekking heeft op deze begrippen in relatie tot de filosofische literatuur daarover. We zullen ons daarbij concentreren op de morele psychologie en emprische ethiek. Enkele onderwerpen die behandeld zullen worden zijn: zin en onzin van de neuro-ethiek, morele motivatie en oordelen, bewuste aansturing en intentionalieit, rol en belang van emoties.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, derde jaar.

Onderwijsvorm

  • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

  • Kort argumentatief paper (60%)

  • Presentatie (40%)

  • Tussentijdse opdrachten

Aan de opdrachten moet zijn voldaan om deel te nemen aan het tentamen.

Blackboard

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het plaatsten van studiemateriaal en het uitwisselen van zelfstandig te maken opdrachten.

Literatuur

Nog nader bekend te maken

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.

Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen via uSis

Contact

Prof.dr. M.M.S.K. Sie
h3. Opmerkingen

-