Studiegids

nl en

Filosofie en literatuur II: Literaire gerechtigheid

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen bijzondere eisen

Beschrijving

Gerechtigheid is een fascinerend thema van een lange literaire traditie, vanaf klassieke tragedies over wraak tot en met hedendaagse romans over misdaad, schuld en vergeving. Literatuur over gerechtigheid zoekt naar de kritische grenzen van recht en moraal.

Deze cursus biedt wijsgerige reflecties over literatuur en recht, met analyses over inhoud, vorm en effect. Inhoud: welke gerechtigheid en welk recht worden verbeeld in de literatuur (wraak, positief recht en natuurrecht, straf en schuld)? Vorm: welke literaire vormen spelen een rol bij fictionele en echte vonnissen (interpretatie, narratologie, retorica)? Effect: heeft literatuur over gerechtigheid ook politieke en ethische impact?

Het onderwerp wordt theoretisch behandeld vanuit Posners Law and Literature en uitgediept aan de hand van literaire auteurs, o.a. Dostojewski, Kafka, Camus, Harper Lee, Glaspell, Schlink, Morrison.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, derde jaar.

Onderwijsvorm

  • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

  • Take home -tentamen (studievragen en essay): 80%

  • Referaat, mondelinge presentatie: 20%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en samenvattingen, voor het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

  • Richard A. Posner, Law and Literature . Third Edition. Cambridge Mass. 2009, Harvard University Press. Paperback editie.

  • Fragmenten uit literaire werken worden beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.

Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen via uSis

Contact

Prof.dr. E.H.L. Brugmans

Opmerkingen

Literatuur die in de colleges aan bod komt, wordt geïllustreerd met filmfragmenten.