Studiegids

nl en

Sören Kierkegaard: Het begrip angst

Vak
2012-2013

Toegangseisen

-

Beschrijving

In deze cursus zal Het begrip angst (1844) van Sören Kierkegaard worden besproken. Het boek handelt niet alleen over angst. Twee thema’s die er onmiddellijk mee samenhangen zijn vrijheid en de mogelijkheid van het kwaad. Aan het slot van de cursus zal Kierkegaards analyse van de angst worden vergeleken met die van Heidegger in Sein und Zeit.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, derde jaar.

Onderwijsvorm

  • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

  • Opdrachten

  • Tussentijds meeneemtentamen

  • Aflsuitend paper en mondeling tentamen

Blackboard

-

Literatuur

  • Sören Kierkegaard, Het begrip angst. Damon 2009.

  • Martin Heidegger, Sein und Zeit.

  • Reader met aanvullende teksten.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.

Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. G.T.M. Visser

Opmerkingen

Voor deze cursus is een maximum aantal deelnemers vastgesteld.