Studiegids

nl en

Wijsgerige antropologie II

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Wijsgerige Antropologie I is afgerond.

Beschrijving

Deze cursus is een voortzetting van Wijsgerige antropologie I, met de nadruk op de tweede mechanische reductie en het sociaal darwinisme.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op het protocollengedeelte van de website www.filosofie.info geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, BA Plus-traject of Standaardtraject, tweede jaar.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

  1. Bijdrage aan het college (15%)
    1. Protocol (15%)
    2. Tussentijds literatuurtentamen; take home (20%)
    3. Take home -tentamen (50%) : 12-uurs tentamen via het protocollengedeelte van de website www.filosofie.info en Blackboard).

NB.: Voor elk van de onderdelen 3 en 4 moet tenminste een 5,5 behaald te zijn om de cursus met een voldoende af te ronden.

Blackboard

-

Literatuur

  • Th.C.W. Oudemans, Echte filosofie. Amsterdam: Bert Bakker, ISBN 978903513224.

  • Overige teksten zijn voor ingeschreven studenten beschikbaar op het protocollengedeelte van www.filosofie.info

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en eindtentamen via uSis is verplicht.

Studenten dienen zich daarnaast ook aan te melden d.m.v. een e-mail naar oudemanscolleges@gmail.com, waarna zij de uitnodiging ontvangen voor het protocollengedeelte van www.filosofie.info

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen via uSis

Studenten dienen zich daarnaast ook aan te melden d.m.v. een e-mail naar oudemanscolleges@gmail.com, waarna zij de uitnodiging ontvangen voor het protocollengedeelte van www.filosofie.info

Contact

Dr.Th.C.W. Oudemans

Opmerkingen