Studiegids

nl en

Metafysica (met tutorial)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor BA-studenten Wijsbegeerte in het BA Plus-traject. Deze studenten volgen tevens het bijbehorende tutorial.

Beschrijving

Historische en systematische inleiding in kernbegrippen uit de Westerse metafysica, waaronder idealisme en realisme, categorieën, identiteit, substantie, essentie en accident, act en potentie, noodzakelijkheid en contingentie, levend en levenloos, lichaam en geest, intentionaliteit, bewustzijn, causaliteit, determinisme en vrije wil, ruimte en tijd.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, BA Plus-traject, eerste jaar.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor/werkcollege (2 uur) met tutorial (2 uur).

Toetsing

  • Vijf opdrachten verspreid over het semester; ter begeleiding van de studie van de literatuur (10%)

  • Kleine midterm paper (25%)

  • Eindpaper (65%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en huiswerk, en als discussion board.

Literatuur

Een reader met alle verplichte literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen