Studiegids

nl en

Middeleeuwse wijsbegeerte

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus wordt een historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van de wijsbegeerte vanaf de antieke Latijnse traditie (Augustinus, Boethius), de kerkvaders, en de Arabische filosofie (Al-Farabi, Avicenna, Averroës), via de westerse middeleeuwse wijsbegeerte en de filosofie van de Renaissance, tot aan Descartes. De ontwikkeling van het filosofische denken wordt gepresenteerd als een reeks debatten in relatie tot de maatschappelijke en politieke veranderingen die zich in deze periode hebben voltrokken.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, BA Plus-traject, eerste jaar.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, Standaardtraject, eerste jaar.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

  • Participatie aan het college (voorwaarde voor deelname aan tentamen)

  • Schriftelijk deeltentamen

  • Schriftelijk eindtentamen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van collegemateriaal.

Literatuur

  • A.S. McGrade (ed), The Cambridge Companion to Medieval Philosophy, Cambridge 2003.

  • Overig collegemateriaal wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.

Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen via uSis

Contact

Prof.dr. P.J.J.M. Bakker

Opmerkingen

Informatie over de docent.