Studiegids

nl en

Taalfilosofie (met tutorial)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor tweedejaarsstudenten Wijsbegeerte in het BA Plus-traject.

Beschrijving

In deze cursus krijgt de deelnemer een brede inleiding in de taalfilosofie van de twintigste eeuw aan de hand van filosofische problemen en oplossingen met betrekking tot de betekenis van taaluitingen en het gebruik van taaluitingen in sociale contexten. De student raakt bekend met centrale taalfilosofische visies en theorieën van o.a. Russell, Donellan, Searle, Kripke, Davidson en Grice.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, BA Plus-traject, tweede jaar.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege (2 uur) en tutorial (2 uur).

Toetsing

  1. Voldoende resultaten voor de vier diagnostische toetsen zijn voorwaarde voor toelating tot de cursusafronding;
    1. Midterm paper (30%);
    2. Eindpaper (70%)

NB: voor de onderdelen 2 en 3 dient tenminste een 5 behaald te zijn om de cursus met een voldoende te kunnen afronden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, proeftentamens en internetverwijzingen naar aanvullende literatuur, het maken van opdrachten, en het versturen van e-mails.

Literatuur

  • W.G. Lycan, Philosophy of Language: A Contemporary Introduction (Routledge Contemporary Introductions to Philosophy). London 2000 (of een latere uitgave).

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.B.M. van Rijen

Opmerkingen

Studenten volgen ook het bij deze cursus behorende tutorial.