Studiegids

nl en

Wetenschapsfilosofie (met tutorial)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor tweedejaarsstudenten Wijsbegeerte in het BA Plus-traject.

Beschrijving

In deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste thema’s uit de wetenschapsfilosofie van de afgelopen honderd jaar. Aan bod komen onder andere de belangrijkste ideeën over wetenschappelijke methodologie (van het logisch-positivisme en Popper tot Kuhn, Feyerabend en Bayesianisme), de sociale structuur van de wetenschappen, het realismedebat, en theorieën over causaliteit, natuurwetten en verklaringen.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, BA Plus-traject, tweede jaar.

Onderwijsvorm

  • Gecombineerd hoor-/werkcollege (2 uur) en tutorial (2 uur).

Toetsing

  • Paper (70%)

  • Mondelinge presentatie (30%)

Blackboard

Blackboard zal gebruikt worden voor informatievoorziening en het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

  • Peter Godfrey-Smith, Theory and Reality: An introduction to the Philosophy of Science , University of Chicago Press (2003). ISBN 0-226-30063-3

  • Aanvullende artikelen worden via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. V.A. Gijsbers

Opmerkingen

-